Nyhetsarkiv

Månedsrapport korthandel – desember 2020

Det samlede forbruket med betalingskort økte 5 prosent sammenlignet med året før, til tross for at vi handler sjeldnere enn tidligere.

13.01.2021

Månedsrapport korthandel november 2020

Det samlede forbruket med betalingskort var på høyde med fjorårets, men vi handler sjeldnere enn før.

15.12.2020

Månedsrapport korthandel – oktober 2020

I oktober var det samlede forbruket med betalingskort nesten 10 prosent høyere enn samme måned i fjor.

12.11.2020

Månedsrapport korthandel – august 2020

I løpet av sommeren har nordmenn satt rekord i bruken av betalingskort, men nå begynner forbruket å normalisere seg.

14.09.2020

Månedsrapport korthandel – juli 2020

I juli satte nordmenn rekord i bruk av betalingskort. Nordmenn sveipet kortet hele 195 855 587 ganger i årets sommermåned.

10.08.2020

Månedsrapport korthandel – juni 2020

Det har vært en vekst på 10,6 prosent i den samlede kortomsetningen sammenlignet med juni 2019.

13.07.2020

Reservasjon av beløp på konto ved fylling av drivstoff

Nytt fra i sommer er at ved betaling av drivstoff på pumpa, vil banken din reservere et beløp på kontoen din før tankingen starter.

07.07.2020

Vis at du har kontaktløs betaling

Lær opp kundene til å tæppe, bestill vippetass med kontaktløs-symbol til sommeren!

26.06.2020

Månedsrapport korthandel – mai 2020

Etter markant fall i kortforbruket både i mars og april i år opplever vi igjen en positiv vekst i nordmenns kortbruk.

11.06.2020