31. mars 2018

Har du fått brev fra BankAxept? Klikk her for å inngå avtale


Inngå avtale her
Les mer om avtalen her

Alle brukersteder, eksisterende og nye, må nå etablere en avtale med BankAxept om formidling av betaling. Frem til nå har BankAxepts tjenester vært distribuert via bedriftens bank.

En direkte avtale med BankAxept er nødvendig for at bedriften fortsatt skal kunne benytte seg av BankAxepts tjenester i fremtiden. Du vil også motta informasjon om denne endringen fra banken.

Avtalen erstatter din eksisterende avtale om bruk av BankAxept
Andre avtaler med for eksempel terminalleverandør og innløsere av andre kort,
vil ikke påvirkes av denne endringen.
Du vil også beholde ditt eksisterende BAX-nummer.