Kort - Mobil

Kontaktløs betaling


De fleste banker utsteder nå kontaktløse BankAxept-kort. I løpet av 2019 vil det være en majoritet av kontaktløse BankAxept kort i markedet.

Kontaktløse BankAxept-kort kan leveres som kombinerte kort med Visa eller MasterCard. Kortene gjør det mulig å betale kontaktløst på betalingsterminaler som åpner for dette. For beløp opp til 200 kroner kan det betales uten bruk av PIN-kode. Alle de store terminalleverandørene leverer i dag terminaler som støtter kontaktløse BankAxept-kort, og det er i dag et betydelig antall brukersteder som aksepterer BankAxept kontaktløse kort.

Betaling med mobil er i ferd med å bli en realitet. Banker, mobilprodusenter og 3. parter utvikler og leverer mobile lommebøker i mange markeder allerede.

Mobilbetaling


BankAxept har utviklet en egen tjeneste slik at banker kan utstede mobile BankAxept-kort i mobile lommebøker. BankAxepts hensikt er å forenkle bankenes jobb med å tilrettelegge for mobile betalinger med BankAxept, basert på standarder og gjenbruk av eksisterende systemer.

Mobil BankAxept vil fungere i alle betalingsterminaler som er klargjort for BankAxept kontaktløse betalinger.

Designmanual for BankAxept-instrumenter

I designmanualen beskrives krav til varemerket BankAxept på fysiske kort, digitale kort og wearables, samt hvilke krav som gjelder i markedsføringsmateriell og på andre kommunikasjonsflater.

Bankportalen

Her kan ansatte i bank få tilgang til ytterligere informasjon fra BankAxept, blant annet:
– Profil-dokumenter
– Regelverk
– Krav og spesifikasjoner
– Kunngjøringer