Hopp til hovedinnhold
Logo - til forside
English

Finansmarkedsmeldingen 2024: BankAxept løftes frem som rimeligste alternativ

2. mai 2024

Den årlige finansmarkedsmeldingen ble lagt frem av Finansdepartementet fredag 26. april. Under temaet Betaling fremheves det at BankAxept er god butikk for Norge.

Kjetil Bøe, leder for betaling i BankId BankAxept

"BankAxept er ifølge undersøkelser fra Norges Bank den betalingsmåten som har lavest samfunnsøkonomiske enhetskostnader", skriver Finansdepartementet.

Departementet peker også på at antall betalinger med internasjonale kort har økt betydelig de siste ti årene, men at "BankAxept er i gang med å utstede digitale kort, slik at disse kan inngå i digitale lommebøker og brukes til betaling på nett og med app på fysiske utsalgssteder".

Finansmarkedsmeldingen gjengir BankAxepts holdning om at EU-regelverket skal gjelde, uansett om det betales med plastkort eller et digitalt kort i en lommebok på telefonen:

"Utsalgsstedene har i dag mulighet til å velge standard betalingsnettverk som transaksjonene skal gå over, og mange har valgt BankAxept som standardnettverk, ettersom det er billigere enn internasjonale kortnettverk. Omtrent samtidig med at BankAxept igangsatte arbeidet med å utstede digitale kort, har Visa fremsatt et krav om at dersom kombinerte kort skal brukes i digitale lommebøker, må kunden selv kunne velge hvilket kortnettverk som skal benyttes. BankAxept mener det er utsalgsstedene som burde velge kortnettverk, ettersom det er de som betaler kostnadene knyttet til betaling."

- Det er herlig at Finansdepartementet velger å omtale Visa-kampen, vårt syn på Visas krav og i tillegg fremhever de samfunnsøkonomiske besparelsene med BankAxept. Skal vi ha et nasjonalt betalingskort også i fremtiden, må både myndighetene, handelen og bankene velge å hegne om BankAxept, slik at ikke globale betalingsaktører vinner kampen, sier Kjetil Bøe, leder for BankAxept.

Utdrag fra Finansmarkedsmeldingen

Boks 3.2 Betalingstjenester

Betalingslandskapet er i endring og preges av internasjonalisering, nye aktører og nye betalingsmåter. Betalingsinfrastrukturen i Norge er i stor grad felles mellom bankene, og i Norge har vi et eget debetkortsystem, BankAxept, som eies og driftes av norske banker gjennom selskapet BankIDBankAxept AS. Samtidig tilbyr banker og andre aktører egne grensesnitt, tjenester og priser. En felles infrastruktur bidrar til stordriftsfordeler, og kan være et fortrinn i møte med økt konkurranse på betalingstjenester fra aktører som baserer seg på andre plattformer.

BankAxept er ifølge undersøkelser fra Norges Bank den betalingsmåten som har lavest samfunnsøkonomiske enhetskostnader (1) og de fleste kort i Norge kombinerer BankAxept med et internasjonalt debetkort, som Visa eller Mastercard. I 2022 ble 67 pst. av kortbetalinger i fysisk butikk gjennomført med et BankAxept-kort. Antall betalinger med internasjonale kort har økt betydelig de siste ti årene. Dette skyldes i stor grad vekst i netthandel, ettersom BankAxept-systemet til nå bare har vært tilgjengelig på fysiske utsalgssteder. De siste årene har også betalinger med mobiltelefon, med løsninger som Vipps, Apple Pay og Google Pay (digitale lommebøker), økt betydelig, og stod i 2023 for 82 pst. av betalinger mellom privatpersoner og 16 pst. av betalinger på utsalgssteder, ifølge en undersøkelse gjennomført av Norges Bank. BankAxept er i gang med å utstede digitale kort, slik at disse kan inngå i digitale lommebøker og brukes til betaling på nett og med app på fysiske utsalgssteder.

Utsalgsstedene har i dag mulighet til å velge standard betalingsnettverk som transaksjonene skal gå over, og mange har valgt BankAxept som standardnettverk, ettersom det er billigere enn internasjonale kortnettverk. Omtrent samtidig med at BankAxept igangsatte arbeidet med å utstede digitale kort, har Visa fremsatt et krav om at dersom kombinerte kort skal brukes i digitale lommebøker, må kunden selv kunne velge hvilket kortnettverk som skal benyttes. BankAxept mener det er utsalgsstedene som burde velge kortnettverk, ettersom det er de som betaler kostnadene knyttet til betaling.

Tidligere har Apple kun gitt sin egen digitale lommebok, Apple Pay, tilgang til NFC-teknologien i Apple-telefoner. NFC (2) er teknologien som brukes for å betale kontaktløst med mobilen på fysiske betalingsterminaler. Dette har medført at andre digitale lommebøker og betalingstjenester, som Vipps Mobile Pay, ikke har fått samme tilgang til mobilbetaling fra Apple-telefoner som Apple Pay. Apple har imidlertid varslet at de vil åpne opp for at andre tilbydere kan få tilgang til NFC-brikken i Apple-telefoner. Det skjer som et svar på at EU-kommisjonen har uttrykt bekymring over konkurransesituasjonen som følge av restriksjonen på bruk av NFC-brikken. (3)

(1) Norges Bank blogg 21.09.22 «Betalinger koster – men litt mindre enn før»

(2) NFC står for Near Field Communication.

(3) Se pressemelding fra EU-kommisjonen 19. januar 2024: «Antitrust: Commission seeks feedback on commitments offered by Apple over practices related to Apple Pay».

Logo

Org nr: 927 611 929

Personvern og vilkår

BankAxept – en del av BankID BankAxept AS

Besøksadresse
Dronning Eufemias gate 11
0150 Oslo

Postadresse
Postboks 9265 Grønland
0134 Oslo

Tjenester
Kortbetaling