30. June 2017

Kontaktløs betaling med BankAxept er nå tilgjengelig.


Kontaktløs betaling med BankAxept er nå tilgjengelig. Kontaktløs betaling gir rask betaling og en god brukeropplevelse for dine kunder.

Bankene er i full gang med å utstede kontaktløse BankAxept-kort og de fleste betalingsterminalene kan ta imot kontaktløse betalinger med BankAxept etter programvareoppdatering/aktivering.

Ta kontakt med din terminalleverandør for å sjekke om dine betalingsterminaler kan ta imot kontaktløse betalinger. Har du terminaler som kan ta imot kontaktløs betaling vil din terminalleverandør bistå deg med å aktivere disse slik at også ditt brukersted kan ta imot kontaktløse BankAxept-betalinger.

Har ditt brukersted terminaler av eldre type som ikke støtter kontaktløs betaling, så ta kontakt med din terminalleverandør så vil denne bistå deg med å finne en ny terminal som er tilpasset ditt brukersteds behov.

Nytt krav fra BankAxept AS

Hvis ditt brukersted allerede tar imot kontaktløse betalinger med Visa eller MasterCard stiller BankAxept krav om at brukerstedet også skal ta imot kontaktløse betalinger med BankAxept.

BankAxept kontaktløs betaling er raskt, enkelt og du kan betjene kundene dine på kortere tid, og kundene dine slipper å stå i kø. Kontaktløs betaling er et godt betalingsalternativ.