29. August 2017

Månedsrapport Juli 2017


I juli ble BankAxept-kortene benyttet 136,9 millioner ganger, noe som er 4,3 millioner mer enn samme måned i fjor. Totalt ble det handlet varer og tjenester for 45,4 milliarder kroner med disse kortene, noe som er 892 millioner mer enn i juli 2016.

– Tradisjonelt er juli en av de månedene i året med høyest gjennomsnittsbeløp per kortkjøp med BankAxept. Dette er også tilfelle i år, men gjennomsnittsbeløpet er redusert med 4 kroner sammenlignet med juli 2016. Dette er en indikasjon på at BankAxept-kortene i stadig større grad også benyttes til småhandel, sier Narve Hansen, Chief Innovation Officer i BankAxept AS.

I juli var gjennomsnittsbeløpet som det ble handlet varer og tjenester for med BankAxept-kort på 332 kroner.

Månedsrapport Juli 2017