29. July 2017

Månedsrapport Juni 2017


BankAxept brukes flittig

I juni ble BankAxept-kortene benyttet 143,3 millioner ganger, noe som er 2 millioner mer enn samme måned i fjor. Totalt ble det handlet varer og tjenester for 47,2 milliarder kroner med disse kortene, noe som er 700 millioner mer enn i juni 2016.

– Statistikken for juni og hittil år viser at BankAxept er det kortet som benyttes mest. Mer enn åtte av ti kortkjøp i Norge utføres med BankAxept-kort, sier Narve Hansen, Chief Innovation Officer i BankAxept AS.

Månedsrapport Juni 2017