Endringer i BankAxept standardavtale


Et grønt lys fra både Konkurransetilsynet og Finansdepartementet betyr at vi nå blir ett selskap, og bygger en felles organisasjon med enda bedre og bredere tilbud til kunder og partnere. Nå ser vi frem til å jobbe i fellesskap med alle kundene våre, og skape de beste brukeropplevelsene.

Offisielt er det 1. juli selskapene blir ett, men godkjenningen fra Finansdepartementet betyr at vi nå kan jobbe som et selskap. Dere kan benytte dere av de tjenestene dere bruker akkurat som i dag, men de komplementeres med tilbudet fra de to andre selskapene. Det gir et sterkere og mer relevant tilbud.
Felles produktutvikling får fullt fokus, slik at vi snarest utvikler enda bedre tjenester enn før.

Endringen gjelder BankAxept standardavtale versjon 1.0 av 24.10.17. Ny versjon 2.0 trer i kraft 1.7.18.

Følgende oppdateringer er gjort:

  1. Fra 1.7.18 er vi nytt selskap med nytt organisasjonsnummer 918 713 867 med navn VBB AS. (inntil videre) Kunder som har mottatt faktura fra BankAxept med fakturadato i juni, skal betale disse som vanlig. Fakturaer med fakturadato fra og med 1. juli skal betales til nytt organisasjonsnummer. Riktig organisasjonsnummer og bankkonto vil framgå av fakturaene.
  2. BankAxept krever organisasjonsnummer for å inngå avtale. Den som har signaturrett for organisasjonsnummeret benevnes nå brukerstedseier.
  3. En terminal som ikke er i bruk i løpet av 12 måneder vil bli satt inaktiv. Den kan åpnes igjen ved å kontakte BankAxept. Punkt 3.
  4. Bedre beskrivelse av innhenting av personopplysninger i iht. ny lovgivning (GDPR).Punkt 12.
  5. Oppsigelsestiden for brukersted er 1 mnd. VBB kan si opp avtalen med 3 måneders frist. Punkt 19.
  6. Ny beskrivelse av reserveløsningen. Det er også utarbeidet en prosedyre. Se eget vedlegg. Punkt 2 i Særskilte vilkår for BankAxept korttjenester.

Les avtalen her: Standardavtale
Les mer om prosedyre for reserveløsning: Prosedyre for reserveløsning