Faktura

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvor finner jeg kopi av fakturaen fra BankAxept?

Logg deg inn på Min side. Her finner du oversikt over alle fakturaer fra oss. Hvis du har problemer med å logge deg inn, kan du ta kontakt her.

Hvilken periode gjelder fakturaen for?

Vi fakturerer etterskuddsvis gjelder fra den første til siste kalenderdag per måned. Din faktura blir sendt ut i begynnelsen av påfølgende måned.

Hvordan fakturametode tilbyr dere?

Når du inngår en avtale med BankAxept, bestemmer du hvordan du vil motta og betale faktura fra oss. Da kan du velge mellom AutoGiro, EHF eller papir. Du kan alltid logge deg inn på Min side og endre måten du mottar og betaler faktura på. BankAxept anbefaler at du inngår avtale om Autogiro. Da belastes du på forfallsdato.

Vi har flere betalingterminaler, er det mulig å få en faktura for hver av dem?

BankAxept sender ut én faktura per organisasjonsnummer. Dersom dere har flere BAX-nummer registrert på samme organisasjonsnummer, må dere endre dette slik at alle terminalene har eget organisasjonsnummer. Denne endringen kan gjøres hos din terminalleverandør, og vil medføre at det opprettes en ny avtale med BankAxept per BAX-nummer.

Hvorfor har jeg mottatt faktura for BAX-nummer som ikke tilhører min bedrift?

BankAxept-avtalen er registrert på organisasjonsnummer, fakturaen vil derfor gjelde alle BAX-nummer tilknyttet dette organisasjonsnummeret. Dersom dere ønsker egen faktura på et BAX-nummer, må dette BAX-nummeret registreres med eget organisasjonsnummer. Ta kontakt med terminalleverandøren din for eventuelle endringer.

Hvorfor får jeg to fakturaer som gjelder samme måned?

Dersom bedriften har byttet organisasjonsnummer og gjort et eierskifte på terminalen, vil dere motta to fakturaer som gjelder samme måned. Den ene fakturaen gjelder frem til eierskiftet ble utført, den andre gjelder fra perioden etter eierskiftet ble utført.

Hvor får jeg tak i kopi av faktura/kontoutskrift?

Oversikt over alle fakturaer får du ved å logge deg inn på Min side. Kontoutskrift sender vi etter forespørsel.

Hvordan kan jeg velge flere Autogiro-kontoer på samme organisasjonsnummer?

Det er kun mulig å registrere én Autogiro-avtale per organisasjonsnummer. Belastningsbilaget som vil være tilgjengelig på Min side vil vise fordeling av faktura per BAX-nummer.

Må jeg betale dersom jeg ikke har brukt terminalen en måned?

Månedsabonnement (per BAX-nummer) og transaksjonskostnader blir ikke belastet i måneder uten BankAxept-transaksjoner. Dersom dere har abonnement på Vareretur, blir dette belastet hver måned. Vareretur har fast månedsabonnement uavhengig om tjenesten har vært benyttet eller ikke.

Jeg har sagt opp avtalen med BankAxept. Hvorfor har jeg mottatt faktura?

Vi fakturerer kostnadene månedlig på etterskudd, så hvis avtalen har vært benyttet frem til oppsigelse, vil det komme en faktura påfølgende måned.

Hvilket IBAN- og Swift-nummer har BankAxept?

IBAN-nummer er NO7715039421272 Swift: DNBANOKKXXX

Hvorfor får jeg papirfaktura?

Det kan være flere grunner til at du mottar faktura per post. Enten så har du ikke inngått avtale om brukerstedsvilkår for BankAxept (har du ikke signert brukerstedsvilkår for BankAxept klikk her) eller så har du ikke en Autogiroavtale eller EHF (elektronisk handelsformat) for å betale faktura fra oss. Vi anbefaler deg å opprette en Autogiroavtale med oss, og dette kan du gjøre på Min side for BankAxept-kunder.

Hva er EHF, og hvordan kan jeg velge EHF-faktura?

EHF står for elektronisk handelsformat. EHF-fakturaer er digitale fakturaer som sendes rett inn i ditt økonomisystem. Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav. EHF kan ikke kombineres med samlefakturaer. Hvis bedriften din er registrert i ELMA-registeret og satt opp med EHF (elektronisk handelsformat), vil bedriften automatisk motta EHF-faktura dersom dere velger bort Autogiro. Dette kan enten gjøres ved registrering av avtale, eller ved å logge inn på Min side for BankAxept-kunder.

Hvordan kommer jeg i gang med EHF?

Du må sjekke om bedriftens regnskapssystem håndterer EHF (elektronisk handelsformat), og om dere er koblet til et aksesspunkt. Er dere ikke tilkoblet aksesspunkt, må dere velge en tilbyder som må melde din bedrift inn i ELMA (elektronisk mottaker adresse-register). Aksesspunktet er knytningspunktet mellom bedrifter og fakturautstedere, og det finnes flere tilbydere.

Hvorfor må jeg betale for vareretur selv om det ikke har vært noen transaksjoner på terminalen?

Vareretur har fast månedsabonnement, uavhengig om du har brukt tjenesten eller ikke. Dersom du ikke ønsker vareretur trenger vi en skriftlig oppsigelse på dette.

Må min bedrift betale mva på BankAxept-produktet?

Skatteetaten har i brev av 22.05.19 til Vipps AS vurdert at BankAxept-produktet er unntatt mva. i henhold til merverdiavgiftslovens §3-6.
BankAxept-produktet faktureres derfor uten mva.