Hva er BankAxept?


BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge. Åtte av ti kortbetalinger i butikk utføres med et BankAxept-kort. BankAxept kan benyttes i fysisk handel og betalingen godkjennes i sann tid ved bruk av chip og kortholders personlige kode, og oppgjøret skjer dagen etter på bankvirkedager/hverdager.  
BankAxept har siden etableringen tidlig på 1990-tallet vært eid og forvaltet av Finans Norge. For å møte utfordringene fra nye aktører og nye betalingsløsninger ble BankAxept reetablert i april 2014, med norske banker som eiere. BankAxept skal på forretningsmessig grunnlag utvikle nye betalingsløsninger i nye kanaler. 
BankAxept utvikler og forvalter betalingsprodukter for bankene under merkevaren BankAxept.