Hvordan kan jeg velge flere Autogiro-kontoer på samme organisasjonsnummer?


Det er dessverre ikke mulig å registrere flere enn en autogiro-konto per organisasjonsnummer. Dersom dere har flere BAX-nummer registrert på samme organisasjonsnummer og ønsker flere autogiro-kontoer, må de BAX-nummer dere ønsker egen autogiro-konto på registreres med et eget organisasjonsnummer. Dette gjøres ved å kontakte terminalleverandør for å få gjort et eierskifte på BAX-nummer det gjelder. Når eierskiftet er utført vil BankAxept automatisk motta melding om dette og bedriften vil motta en registreringsmail for å registrere BankAxept avtalen.