Er det korrekt at jeg må ha en avtale med banken, terminalleverandøren, internasjonale kort og i tillegg BankAxept?


Ja, det stemmer at du må ha avtale med følgende parter:

  • Terminalleverandør for terminal.
  • Banken for innløsningsavtale for BankAxept.
  • BankAxept for å kunne motta bankkort med BankAxept. 
  • Innløser for Internasjonale kort for å kunne godta korttyper som Visa, MasterCard, Diners etc.