Sikkerhet og kontaktløs betaling


Kontaktløs betaling regnes som like sikker som ved betaling med chip og pin. Det er en rekke sikkerhetstiltak rundt alle betalingskort, og rundt betalingsterminaler, også for kontaktløs betaling. Under følger informasjon om noen av disse sikkerhetstiltakene:

 

Sikring av kortet

Et nytt kort med kontaktløs funksjon må aktiveres før det kan benyttes til kontaktløse betalinger. Aktivering skjer ved første gangs bruk i betalingsterminal når kortet settes inn og PIN-kode benyttes av kortholder. Etter at kortet er tatt i bruk kan en betale lave beløp uten risiko for at PIN-koden eksponeres. Kunden er godt beskyttet mot misbruk i sin avtale med banken med mindre kunden har opptrådt grovt uaktsomt. Blir kortet stålet eller en mister det skal banken informeres umiddelbart.

 

Er det risiko for å betale for noen andre hvis en går forbi en terminal?

Nei. Kortet må være veldig nær terminalen, typisk et par centimeter. Dessuten må betjeningen ha startet betaling.

 

Hva skjer hvis kortet er mistet eller stjålet?

Hvis man mister kortet eller det blir stjålet må man umiddelbart varsle banken slik at kortet blir sperret. Et sperret kort vil ikke fungere ved en kontaktløs betaling selv om beløpet er under 400 kroner.

 

Kortholder vil uansett ikke være ansvarlig for svindel så fremt kortholder ikke har utvist uaktsomhet. Hva som er uaktsomhet må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men vil typisk kunne være at kortholder ikke sperrer kortet når man oppdaget at det er borte. Som en ekstra sikkerhet er det satt grenser i kortet som gjør at man må benytte PIN-kode av og til selv om beløpet er under 400 kroner. Som for andre betalinger overvåker banken all bruk av kortet for å oppdage mistenkelig atferd.

 

Kan en svindler med falsk terminal stjele kortinformasjon ved å stå inntil kortet?

Svindlere er som regel på jakt etter all kortinformasjon. Kortholderens navn er ikke tilgjengelig. Eneste informasjon de kan få fra det kontaktløse kortet er kortnummeret og utløpsdato. Svindlere ønsker å benytte denne informasjonen til å foreta kjøp på internett. De trenger imidlertid i tillegg den tresifrede sikkerhetskoden som er på baksiden av kortet, PIN-koden eller BankID for å kunne handle på nett. BankAxept-delen av kortet kan ikke benyttes ved kjøp på nettet. Det er uansett viktig å håndtere kortet som en verdigjenstand og om en oppdager en ukjent transaksjon på sin konto skal en kontakte banken. Erfaring fra andre land viser at det ikke blir mer svindel med kontaktløse betalinger.

 

Er det risiko for at det blir flere belastinger hvis kortet «tappes» to ganger?

Nei. En kan bare betale én gang for et kjøp. Terminalen aksepterer ikke to like betalinger. Det samme gjelder når en anvender kortet med chip og PIN.

 

Hvis en har to kontaktløse kort, kan begge bli belastet ved et kjøp?

Nei. Om to kort presenteres blir bare ett av kortene lest. Om leseren ikke klarer å velge et kort vil den gi feilmelding og avbryte kjøpet.