Hopp til hovedinnhold

Nye priser

Priser gjeldende fra 1. august 2024

Les mer om prisendringen her.

Alle prisene er i norske kroner

1. Priser for BankAxept

Priselement

Pris

Omsetningspris

0,135 % av omsetningsvolum

Brukerstedsabonnement

150 kr per BAX-nummer per måned

Omsetningspris beregnes i prosent av omsetningsbeløp hver måned. Eventuelle rabatter beregnes i henhold til nivåene under punkt 2. Uttaksbeløp og vareretur regnes ikke som en del av omsetningsvolumet.

Brukerstedsabonnement faktureres per BAX-nummer per måned. Pris for brukerstedsabonnement påløper kun hvis det er gjennomført transaksjoner på det aktuelle BAX-nummeret den aktuelle måneden.

BankAxept tar ikke etableringsgebyr og det påløper ingen egne priser for varereturtransaksjoner.

Maksimalpris per transaksjon vil aldri overstige 15 kr uavhengig av kjøpsbeløp.

2. Rabatter med BankAxept

Det gis rabatt basert på omsetningsvolum per måned. Et brukersted som har omsetningsvolum på nivå 2-5 i løpet av en måned, får rabatt for hele omsetningsbeløpet den aktuelle måneden. For brukersteder med omsetningsvolum på nivå 5 kommer i tillegg en pris per transaksjon.

Nivå

Omsetningsvolum per måned

Pris *

Nivå 1

0 – 10.000.000

0,135 %

Nivå 2

10.000.001 – 50.000.000

0,105 %

Nivå 3

50.000.001 – 250.000.000

0,075 %

Nivå 4

250.000.001 – 3.000.000.000

0,065 %

Nivå 5

over 3.000.000.000

0,0315 % + 0,03 kr per transaksjon

* Prisene er prosent av omsetningsvolum per måned.

Prisene over inkluderer 0,004 % av omsetningsvolum for digital betaling (mobil NFC i terminal).

Merk at omsetningspris kan avvike på grunn av maksimalprisen på 15 kr per transaksjon.

3. Fakturering for BankAxept

BankAxept-pris faktureres månedlig.

Faktura for BankAxept kan mottas via Autogiro eller EHF uten gebyr. For faktura tilsendt på papir påløper et gebyr på 100 kr per faktura.

4. Spørsmål eller hjelp

Har du spørsmål, kontakt din kundeansvarlige i BankAxept eller send oss spørsmål her.