Kontaktløs betaling med BankAxept er nå tilgjengelig.


Kontaktløs betaling med BankAxept er nå tilgjengelig. Kontaktløs betaling gir rask betaling og en god brukeropplevelse for dine kunder.

Bankene har nå BankAxept-kort og de fleste betalingsterminalene kan ta imot kontaktløse betalinger med BankAxept etter programvareoppdatering/aktivering.

Ta kontakt med din terminalleverandør for å sjekke om dine betalingsterminaler kan ta imot kontaktløse betalinger. Har du terminaler som kan ta imot kontaktløs betaling vil din terminalleverandør bistå deg med å aktivere disse slik at også ditt brukersted kan ta imot kontaktløse BankAxept-betalinger.

Har ditt brukersted terminaler av eldre type som ikke støtter kontaktløs betaling, så ta kontakt med din terminalleverandør så vil denne bistå deg med å finne en ny terminal som er tilpasset ditt brukersteds behov.