29. juni 2018

Informasjon til kunder og partnere vedrørende fusjon mellom BankID Norge, Vipps og BankAxept


Informasjon til kunder og partnere vedrørende fusjon mellom BankID Norge, Vipps og BankAxept 

Vi kan med glede meddele at fusjonen mellom BankID Norge, Vipps og BankAxept nå er godkjent av Finansdepartementet. Et grønt lys fra både Konkurransetilsynet og Finansdepartementet betyr at vi nå blir ett selskap, og bygger en felles organisasjon med enda bedre og bredere tilbud til kunder og partnere. Nå ser vi frem til å jobbe i fellesskap med alle kundene våre, og skape de beste brukeropplevelsene

Offisielt er det 1. juli selskapene blir ett, men godkjenningen fra Finansdepartementet betyr at vi nå kan jobbe som et selskap. Du kan benytte deg av de tjenestene du bruker akkurat som i dag, men de komplementeres med tilbudet fra de to andre selskapene. Det gir et sterkere og mer relevant tilbud. Felles produktutvikling får fullt fokus, slik at vi snarest utvikler enda bedre tjenester enn før.

Sammen danner vi nå Nordens største aktør innen betaling og identifisering. Den samlede innovasjonskraften i de tre selskapene gjør at vi kan skape enda bedre og mer kostnadseffektive løsninger for kunder og partnere. Og det skjer enda raskere enn vi har vært i stand til tidligere: Vi skal levere verdens ledende ID-løsninger og arbeide for at Norge blir det første landet uten brukernavn og passord. Vi skal gjøre smartbetaling tilgjengelig i alle betalingssituasjoner, og vi skal utvikle enda enklere, tryggere og mer kostnadseffektive løsninger for kundene våre.

Hva betyr dette for kunder og partnere?
For kunder og partnere betyr dette i praksis at du forholder deg til samme avtale som du har hatt med oss frem til nå, med akkurat de samme rettighetene i kundeforholdet. Det blir ingen endringer bortsett fra at kunder og partnere fra 1. juli må forholde seg til et nytt selskapsnavn (VBB AS) og et nytt organisasjonsnummer (918 713 867). Litt mer formelt vil følgende skje fra og med 1. juli:

  • Alle avtaler blir automatisk og uforandret overført til ett fusjonert selskap. For BankID og BankAxept kunder betyr dette at man får et nytt selskap som avtalepart.
  • Selskapsnavnet vil formelt sett være VBB AS (inntil videre).
  • Organisasjonsnummeret vil være 918 713 867. De tidligere organisasjonsnumrene til BankAxept AS og BankID Norge AS er ikke lenger gyldige.

Kunder som har mottatt faktura fra BankID og BankAxept med fakturadato i juni, skal betale disse som vanlig. Fakturaer med fakturadato fra og med 1. juli skal betales til nytt organisasjonsnummer. Riktig organisasjonsnummer og bankkonto vil framgå av fakturaene.

Leverandører som skal utstede faktura til oss må rette denne til VBB AS og org.nr. 918 713 867. Leverandører kan forholde seg til samme kontaktperson som før.

Har du spørsmål om hva dette betyr for ditt samarbeid med enten BankID Norge, Vipps eller BankAxept tar du kontakt med din kundeansvarlig i selskapet.

Vi gleder oss til å sette i gang arbeidet sammen og levere de aller beste og mest relevante løsningene for kundene våre.

Hilsen oss i BankID Norge, Vipps og BankAxept