Månedsrapport

Månedsrapport korthandel – august 2022

I august handlet nordmenn for 49,6 milliarder kroner.

09.09.2022

Månedsrapport korthandel – juli 2022

I juli handlet nordmenn for 48,8 milliarder kroner.

09.08.2022

Månedsrapport korthandel – juni 2022

I juni handlet nordmenn for hele 51,1 milliarder kroner.

09.08.2022

Månedsrapport korthandel – mai 2022

I mai handlet nordmenn for hele 46,4 milliarder kroner.

23.06.2022

Månedsrapport korthandel – april 2022

Nordmenn handlet for 47,8 milliarder kroner, noe som er 19,3 % mer enn samme måned i fjor.

09.05.2022

Månedsrapport korthandel – mars 2022

I mars handlet nordmenn for 46,7 milliarder kroner med BankAxept-kort, en oppgang på  4,7 prosent fra mars i fjor.

06.04.2022

Månedsrapport korthandel – februar 2022

I februar handlet nordmenn for 39,7 milliarder kroner med BankAxept-kort, en oppgang på 3,75 % fra februar i fjor.

07.03.2022

Månedsrapport korthandel – januar 2022

I januar ble det handlet hele 113 millioner ganger med BankAxept-kort. Dette var en økning på 6 prosent sammenliknet med januar 2021.

07.02.2022

Månedsrapport korthandel – desember 2021

I desember handlet Kari og Ali hele 145 millioner ganger med BankAxept-kortet sitt, som var en liten økning sammenlignet med desember 2020

06.01.2022

Månedsrapport korthandel – november 2021

Vi ser "normal" kortbruk i november, men denne trenden kan endre seg dersom det kommer flere restriksjoner frem mot jul. 

06.12.2021