4. mai 2016

Månedsrapport April 2016


Kjempevekst i kortbruk

– Årsaken til den kraftige veksten skyldes at alle påskens helligdager inntraff i mars i år, i motsetning til i fjor da disse kom i april.

I april ble BankAxept-kortene benyttet 126,4 millioner ganger, noe som er 13,4 millioner mer enn samme måned i fjor. Totalt ble det handlet varer og tjenester med disse kortene for 39,6 milliarder kroner, 3,3 milliarder mer enn i april i fjor.

– Statistikken for april og hittil i år viser at nesten ni av ti kortkjøp gjennomføres med BankAxept-kort, sier markedsdirektør Narve Hansen i BankAxept AS.

Månedsrapport April 2016