10. august 2020

Månedsrapport korthandel – juli 2020


Nordmenns “staycation” fører til rekord i bruk av betalingskort, mens kontantene droppes

10.08.2020

Last ned hele rapporten (PDF)

I juli satte nordmenn rekord i bruk av betalingskort. Nordmenn sveipet kortet hele 195 855 587 ganger i årets sommermåned, noe som tilsvarer 6,7 % flere transaksjoner sammenlignet med i fjor. Samtidig vitner en vekst i den totale kortomsetningen på hele 16,6 % om at vi foretar betydelig større innkjøp enn tidligere. Utviklingen de siste månedene peker i retning av en permanent endring i nordmenns betalingsvaner.

I juli solgte norske virksomheter varer og tjenester for til sammen 73,16 milliarder norske kroner via betalingskort, noe som tilsvarer en økning på 16,6 % sammenlignet med juli 2019. Den markante fremgangen skyldes ifølge Per Harald Strøm, sjef for data og analyse Nets, blant annet at nordmenn tilbringer ferien hjemme i Norge i år.

I juli solgte norske virksomheter varer og tjenester for til sammen 73,16 milliarder norske kroner via betalingskort, noe som tilsvarer en økning på 16,6 % sammenlignet med juli 2019. Den markante fremgangen skyldes ifølge Per Harald Strøm, sjef for data og analyse Nets, blant annet at nordmenn tilbringer ferien hjemme i Norge i år.

 • Vi så allerede en markant oppgang i juni, men en økning på 16,6 % i omsetningen er mer enn vi forventet. Det er tydelig at nordmenn har fått ferieopplevelsene innenlands i år.
 • At nordmenn har tilbragt ferien i eget land avspeiles også i bruken av BankAxept, som økte med 18,8 % i juli i år. Samtidig ser vi at det ikke er like mye aktivitet med utenlandske betalingskort i år, fordi det i juli har vært færre utenlandske turister enn normalt. 
  Vanene våre ser ut til å ha endret seg permanent 
  De høye vekstratene i kortforbruket i juli – den største veksten noensinne – kombinert med lignende tendenser i mai og juni, tyder på at nordmenn har tatt et stort, og kanskje permanent, skritt vekk fra kontanter.
 • Vi må se hva de kommende månedene vil vise, men umiddelbart ser det ut til å være en markant endring i betalingsvanene våre. Slike endringer skjer normalt over en årrekke, men vi har nå i løpet av noen få måneder sett hvordan nordmenn nærmest har gått helt bort fra kontanter og i stedet bruker digital betaling i langt større grad enn for bare et år siden, uttaler Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps
  Kontaktløs betaling vinner fortsatt terreng
  Ikke bare har kortforbruket økt, det har i stor grad også den kontaktløse funksjonen nordmenn velger:
 • Andelen av kontaktløse betalinger har økt kraftig i Corona-tiden. I mars så vi for første gang at andelen kontaktløse betalinger rundet 50 prosent. Bare noen måneder senere, i juli, foregikk 72 prosent av alle kortbetalinger kontaktløst, avslutter Hanne Kjærnes.
  Vipps AS valgte, sammen med norske banker, å øke beløpsgrensen for kontaktløs betaling uten pin fra 400 til 500 kroner etter at Covid 19 brøt ut. Dette ga mulighet til å foreta enda flere kortkjøp uten å komme i berøring med betalingsterminalen. Man kan betale kontaktløst for alle beløp, også de over 500, men da må man taste inn PIN-kode.
  Oppgjøret for total kortbruk inkluderer kjøp med BankAxept og internasjonale kort i Norge, herunder elektroniske gavekort brukt i norske betalingsterminaler. Også handel på nett eller via mobiltelefon, for en del norske nettbutikker, er inkludert i tallmaterialet.
  Info
  • I mars ble det foretatt 130,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor, og samtidig falt kortomsetningen med 14,4 prosent sammenlignet med 2019.
  • I april ble det foretatt 127,2 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor, og samtidig falt kortomsetningen med 8,5 prosent sammenlignet med 2019.
  • I mai ble det foretatt 159,6 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 12,1 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 1,75 prosent sammenlignet med 2019.
  • I juni ble det foretatt 187,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en framgang på 1 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 10,6 prosent sammenlignet med 2019.