13. januar 2021

Månedsrapport korthandel – desember 2020


Julemåneden satte fart i forbruket igjen

13.01.2021 – Last ned hele rapporten

Etter at forbruket med betalingskort stagnerte i november, så vi vekst igjen i desember, hvor det samlede forbruket med betalingskort økte 5 prosent sammenlignet med året før, til tross for at vi handler sjeldnere enn tidligere. Samtidig viser oversikten for hele 2020 at det samlede kortforbruket økte 3,9 % sammenlignet med 2019.

2020 har vært et veldig spesielt år på mange måter. Dette ser også ut til å være tilfellet for våre forbruks- og betalingsmønstre, uttaler Søren Winge, pressesjef i Nets, som forteller at vi siden nedstengningen i mars har sett at mer handel foregår online og med betalingskort, og at vi ser betydelig større transaksjoner enn normalt – vi legger derfor enten flere eller dyrere varer i kurven når vi handler.

I 2020 falt antall korttransaksjoner med 5,6 prosent sammenlignet med året før, men samtidig ser vi at det samlede forbruket med betalingskort økte med 3,9 prosent.

– I forbindelse med den første nedstengningen på våren så vi innledningsvis en markant nedgang i forbruket, men utover både sommeren og høsten så vi en betydelig økning i nordmenns forbruk med betalingskort. I november så vi en stagnasjon i kortforbruket som var på nivå med året før, men dette endret seg i desember, hvor vi tydelig kunne se at julemåneden igjen satte fart i detaljhandelens omsetning.

I alt ble det i desember 2020 foretatt 175,4 millioner korttransaksjoner i Norge, dette er 7 prosent færre enn i desember 2019. Samtidig var det et samlet forbruk med betalingskort på 69,6 milliarder norske kroner, noe som tilsvarer en vekst på 5 prosent.

Pandemien har innvirkning på betalingsvaner

Ifølge Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps, må man, til tross for veksten i forbruket med betalingskort, huske på at mange detaljaktører rapporterer at den kontante omsetningen har sunket og at detaljhandelens samlede omsetning dermed trolig er negativt påvirket av covid-19 og de mange restriksjonene.

– Vi har siden nedstengningen sett at forbrukerne har endret betalingsvaner raskt.  Digitale, og spesielt kontaktløse betalingsformer har vokst raskt og kontantandelen falt til et historisk lavt nivå. I desember 2019 foregikk omtrent hver fjerde korttransaksjon kontaktløst, og i dag utgjør de nesten 80 prosent av korttransaksjonene. Til sammenligning var andelen 24 prosent ved utgangen av 2019.

– Til tross for at den samlede omsetningen med betalingskort økte i 2020, kan vi anta at detaljhandelens samlede omsetning har falt, når man også regner med den fallende kontantomsetningen – men at det er store forskjeller mellom bransjer. Vi ser at restriksjonene i forbindelse med covid-19 har hatt stor innflytelse på både handelsaktiviteten og betalingsmønstrene våre. Totalt for året ser vi at antall transaksjoner med BankAxept har gått ned, men at handlekurven generelt har blitt større.