13. september 2016

Månedsrapport August 2016


BankAxept brukt flittig i sommer

august ble BankAxept-kortene benyttet 136,3 millioner ganger, noe som er 6,3 millioner mer enn samme måned i fjor. Totalt ble det handlet varer og tjenester med disse kortene for 43,3 milliarder kroner, 2 milliarder mer enn i august i fjor.

 I sommermånedene ble BankAxept-kortene benyttet 410 millioner ganger, en økning på 4,9 prosent sammenlignet med sommeren 2015. I denne perioden ble disse kortene benyttet for 134,3 milliarder kroner, en vekst på 3,4 prosent sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor, sier markedsdirektør Narve Hansen i BankAxept AS.

Månedsrapport August 2016