24. april 2017

Månedsrapport Mars 2017


39,7 milliarder med BankAxept

I mars ble BankAxept-kortene benyttet 132,5 millioner ganger, noe som er 13,2 millioner mer enn samme måned i fjor. Totalt ble det handlet varer og tjenester for 39,7 milliarder kroner med disse kortene, noe som er 2,7 milliarder mer enn i mars 2016.

– I mars var gjennomsnittsbeløpet for kjøp med BankAxept-kort på 299,- kroner. Dette er første gang vi ser at snittbeløpet er under 300 kroner, noe som kan tyde på at disse kortene i stadig større grad benyttes til småhandel og trolig har erstattet kontantene for en del personersier markedsdirektør Narve Hansen i BankAxept AS.

Månedsrapport Mars 2017