Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven og informasjonskrav

Det er like viktig som det er selvsagt at alle ansatte i BankID BankAxept skal ha gode arbeidsforhold som er i tråd med menneskerettighetene og norsk lov. Det samme gjelder for ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi som selskap skal sikre åpenhet og enkel tilgang til informasjon som beskriver hvordan vi jobber med dette.

Store norske foretak, inkludert BankID BankAxept, er omfattet av åpenhetsloven. Det betyr at vi er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og våre verdikjeder. Formålet med disse vurderingene er å identifisere eventuelle risikoer knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. De skal også beskrive tiltak som skal sikre å forebygge, redusere eller eliminere slike risikoer. Vi skal sikre at resultatene av aktsomhetsvurderingene er lett tilgjengelige for offentligheten ved å publisere en oppdatert rapport minimum én gang i året. Den første rapporten skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Slik kan du sende oss et informasjonskrav

Alle som ønsker informasjon om hvordan vi håndterer åpenhetsloven kan sende en skriftlig henvendelse til oss.

Send en e-post til: innsynskrav@bidbax.no

Send brev til:

BankID BankAxept AS

Informasjonskrav åpenhetsloven

Postboks 9236 Grønland

0134 Oslo

Vi kommer til å svare så raskt som mulig, og senest i løpet av tre uker etter å ha mottatt innsynsbegjæringen. Mer informasjon om informasjonsplikten og innsynsbegjæringer finner du på Forbrukertilsynets nettsider.