8. desember 2017

Nå løsner det for kontaktløs betaling i Norge: Passerer 1 million kort og 1 million betalinger


Ferske tall fra BankAxept viser at denne betalingsmåten virkelig er i ferd med å skyte fart. Over 300.000 betalingstransaksjoner med kontaktløse BankAxept-kort ble gjort i november, og antall transaksjoner dobles hver måned. Flere og flere butikker og kjeder åpner nå opp for løsningen.

Enklere og raskere 
Stadig flere Nordmenn oppdager fordelen med å kunne betale bare ved å holde kortet ved betalingsterminalen. Kontaktløse BankAxept-kort gjør betalingen enklere, raskere og sikrere både for kortholdere og butikker, i og med at brukeren ikke trenger å oppgi PIN-kode for beløp under 200 kroner. Sist måned var over halvparten av alle betalingstransaksjoner med BankAxept-kort knyttet til beløp under 200 kroner. Er beløpet over 200 kroner kan betalingen også utføres kontaktløst (uten å sette kortet i terminalen), men da må PIN-kode oppgis.

Gjennomsnittsbeløpet for kontaktløse BankAxept-betalinger i november var 120 kroner, som kan tyde på at kontaktløse betalinger er i ferd med å overta der kontanter ble benyttet tidligere.

Flere kort enn forventet
Kontaktløse BankAxept-kort rulles nå ut i stort tempo av landets banker. Prognosene viser at 1,3 millioner slike kort allerede vil være i markedet innen utgangen av året, og mer enn tre millioner kort innen utgangen av 2018. Kontaktløse BankAxept-kort vil dermed fortsette å ta en stadig større andel av betalingstransaksjonene i tiden fremover, spesielt i en situasjon der folk flest oftere og oftere bruker kort ved betaling av beløp under 200 kroner.

– Vi ser nå at nordmenn er i ferd med å trykke denne betalingsmåten til sitt bryst. Vi forventer at veksten i antall kontaktløse transaksjoner vil fortsette med økt styrke, og at flere butikker og kjeder vil ta i bruk kontaktløs betaling. Dette vil utgjøre et tydelig skifte i bruken av digitale betalingsløsninger i Norge, sier Frode Riis Andersen, kommunikasjons- og markedssjef i BankAxept.

Flere butikker 
Statistikk fra BankAxept viser at nesten alle betalingsterminaler i Norge er klargjort for å håndtere kontaktløse betalinger med kort. Kortholderne er likevel avhengig av at butikkene har aktivert funksjonen i sine betalingsterminaler. I november ble ytterligere 10.000 terminaler aktivert for bruk av kontaktløse BankAxept-kort. BankAxept forventer at dette vil øke ytterligere i takt med antall kontaktløse BankAxept-kort som rulles ut i markedet.

– Nå som terminalene blir klargjort for å håndtere kontaktløse betalinger, er det opp til varehandelen selv å bestemme når de skal aktivere for kontaktløs betaling i sine terminaler. Mange kjeder og butikker har foreløpig ikke aktivert denne løsningen, i påvente av at kontaktløse BankAxept-kort skal komme for fullt i markedet, sier Riis Andersen.

Høyest bruk i kantiner
Kantinetjenestene på Handelshøyskolen BI har hittil flest kontaktløse betalinger totalt, og viser at mange studenter for lengst har endret sine betalingsvaner. Det er Gastro Catering som leverer kantinetjenester til handelshøyskolen, og de hilser bruken av kontaktløse kort velkommen.

– For oss er det en stor fordel at kundene i våre kantiner bruker kontaktløse kort. Vi har regnet ut at vi sparer mange sekunder per kontaktløse korttransaksjon. Dette bidrar til reduserte køer, og mer effektiv drift hos oss. Tilbakemeldinger fra kundene tyder også på at dette gir dem en bedre kjøpsopplevelse, sier Jon Forkerudseter, Salgs- og markedsansvarlig i Gastro Catering AS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Frode Riis Andersen, kommunikasjons- og markedssjef i BankAxept AS, fra@bankaxept.no
tlf:922 46 335

Jon Forkerudseter, Salgs – og markedsansvarlig, jon@gastrocatering.no
tlf: 924 40 295