31. mars 2018

Vareretur


Vareretur

BankAxept tilbyr i samarbeid med bankene en løsning for varehandelen som reduserer kontanthåndtering, styrker kontrollen av returnerte varer og gjør vareretur enklere og mindre risikabelt for både butikkene og deres kunder, dersom kunden har betalt varen med BankAxept.

Hvem kan ta i bruk løsningen?
Løsningen er åpen for alle banker, og alle butikker med en betalingsterminal kan ta i bruk tjenesten.

Løsning / Verdi: Med varereturtjenesten fra BankAxept, må kunden bruke bankkortet i terminalen for å få det returnerte kronebeløpet inn på egen konto. Dermed knyttes innskuddet til den enkelte kortholder, og brukerstedet vil få bedre kontroll gjennom sporbare transaksjoner.

Priser
Varereturtjenesten registreres per utsalgssted, og faktureres for alle måneder selv om tjenesten ikke har vært i bruk.

  • Vareretur abonnement 95,00 NOK / per BAX per mnd
  • Vareretur transaksjonspris 1,00 NOK

Kom i gang
Dersom du ønsker å komme i gang med vareretur-tjenesten sender du en bestilling med organisasjonsnummer og brukerstedsnummer/baxnummer til brukersted@bankaxept.no