31. mars 2018

Vareretur


Med tjenesten Vareretur kan kunden sette inn kortet sitt i terminalen, og få pengene for BankAxept-kjøpet direkte tilbakeført til sin konto.

Tjenesten styrker kontrollen av returnerte varer, reduserer kontanthåndtering og gjør vareretur enklere og mindre risikabelt for både butikkene og kundene.

Idet kunden setter inn kortet i terminalen, knyttes innskuddet til den enkelte kortholder, og dermed vil butikken din få bedre kontroll gjennom sporbare transaksjoner.

Alle butikker med en betalingsterminal kan bestille tjenesten.

  • Vareretur abonnement 95,00 NOK / per BAX per mnd (1 – 74 BAX-nummer)
  • Vareretur abonnement 75,00 NOK / per BAX per mnd (75 eller flere BAX-nummer)
  • Vareretur transaksjonspris 0,10 NOK

Varereturtjenesten registreres per utsalgssted og faktureres for alle måneder selv om tjenesten ikke har vært i bruk.

Kom i gang!
Send en bestilling i dette skjemaet, med organisasjonsnummer og brukerstedsnummer/baxnummer, så får du vareretur raskt på plass.