8. august 2022

Fakturaendring fra 1. september


I forbindelse med at BankID og BankAxept er fisjonert ut av Vipps, ber vi alle våre kunder om å opprette en ny leverandør i regnskapssystemet innen 1. september. Nytt organsisasjonsnummer er 927 611 929 og selskapet heter BankID BankAxept AS.

Dere som har benyttet EHF-faktura, vil fortsette å motta dette som før. Kontonummeret er det samme som tidligere (1503 94 21272).

***

For leverandører til BankID BankAxept, gjelder følgende informasjon.

 1. EHF-faktura
  BankAxept AS er ELMA-registrert for mottak av elektroniske fakturaer i standardformatet EHF – Elektronisk handelsformat, og vi ønsker fortrinnsvis at dere utsteder fakturaer til oss på EHF-formatet.
 1. E-postmottak av fakturaer
  Dersom dere ikke har anledning til å sende oss fakturaer i EHF-formatet, ber vi om at fakturaer/kreditnotaer sendes til:
  927611929@invoice.bdo.no

 2. Fakturaadresse for fysisk post
  Om du ikke har anledning til å sende faktura via EHF eller e-post, ber vi om at dere sender fakturaen til vår fakturaadresse: BankID BankAxept AS, Postboks 9236 Grønland 0134 OSLO