7. juli 2020

Reservasjon av beløp på konto ved fylling av drivstoff


07.07.2020

Nytt fra i sommer er at ved betaling av drivstoff på pumpa, vil banken din reservere et beløp på kontoen din før tankingen starter. Normalt reserveres det 1500 kroner, eller tilgjengelig saldo hvis du har mindre enn 1500 kroner på kontoen. Du kan fylle for inntil det reserverte beløpet. Når du er ferdig å tanke, vil reservasjonen bli annullert og erstattet med det endelig beløpet det ble tanket for. Tilbakeføringen skal normalt skje i løpet av sekunder.

Ulike banker har ulike løsninger for hvordan reservasjon blir vist i nettbanken eller mobilbanken. Noen banker viser reservert og reversert beløp i noen dager, f.eks. – kr 1500 og + kr 1500. Hos andre banker ser du ikke reservasjoner i det hele tatt etter at du har fylt. Noen banker har en arkivfunksjon der det kan se ut som om en reservasjon ikke er tilbakeført. Det som er viktig, er at disponibel saldo skal kun bli redusert med beløpet du har fylt for idet du forlater drivstoffstasjonen.

Spørsmål om reservasjoner kan rettes til banken din.