14. December 2017

Avvikling av PCI 1.x terminaler


Bits AS har i brev av 31. januar 2017 og 8. juli 2014 satt som krav at betjente terminaler som har gammel sikkerhetsgodkjenning (1.X) fra Payment Card Industry (PCI) må byttes ut innen 31. desember 2017. Dette er også et generelt krav i marked (fra VISA mv). Etter dette tidspunkt vil disse terminalene bli stengt for videre bruk med BankAxept.

Bits AS har tett dialog med BankAxept AS, banker og terminalleverandører om denne endringen. Avviklingen omfatter p.t. ca. 11.000 terminaler i det norske markedet. Ved spørsmål, ta kontakt med din terminalleverandør.

Les mer her