BankAxept

Hva er BankAxept?


BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge. Åtte av ti kortbetalinger i butikk utføres med et BankAxept-kort. En betaling med BankAxept kontrolleres i sanntid av kortholders bank for å sjekke at kortet ikke er sperret, og at det er dekning på konto.

BankAxept har siden tilblivelsen tidlig på 1990-tallet vært eid og forvaltet av Finans Norge. For å møte utfordringene fra nye aktører og nye betalingsløsninger ble BankAxept etablert som eget aksjeselskap i april 2014, eiet av bankene i det norske markedet. BankAxept skal på forretningsmessig grunnlag utvikle nye betalingsløsninger i nye kanaler – kontaktløs betaling på kort, kontaktløs betaling på mobil, betaling på nett. BankID BankAxept AS er eid av bankene, og utvikler og forvalter betalingsprodukter for bankene under merkevaren BankAxept.

Scheme- og prosessor-tjenester


Forskrift for formidlingsgebyr i kortordninger fastsatt av Finansdepartement 26.06.16 pålegger enheter som utfører korttransaksjoner og skille kortordninger (scheme) fra deres prosesseringstjenester.

BankAxept AS har skilt disse tjenestene for kortområdet og vår Code of Conduct hjelper oss internt til å forstå våre roller og vårt ansvar i forhold til pålagte myndighetsreguleringer uansett hvilket tjenesteområde vi jobber i.

Scheme


BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge. Kortbetalinger med BankAxept-kort utføres på mer enn 100.000 brukersteder som foretrekker BankAxept som det enkleste, sikreste og billigste betalingsalternativet ved kortbetalinger.

BankAxept Schemes rolle er å sikre tilgang til og utvikle BankAxepts merkevare, tjenesteregler og tjenstestandarder. BankAxept scheme opererer uavhengig av BankAxept prosesseringstjenester.

Kortprosessering


BankAxept prosesserings tjenester for kort er i sentrum av Norges betalingsinfrastruktur og tilbyr våre kunder et unik løsning i form av hastighet, sikkerhet og pris. Vår prosesseringstjeneste kan også vise til en enestående driftsstabilitet over flere år og dekker prosessering for utsteder, innløser og generering av kapitaltransaksjoner til NICS-avregning.

Ikke regulerte tjenester


BankAxept utvikler og forvalter en rekke tjenester som ikke er regulert av Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv., for eksempel Nettbetaling.

BankAxept Services og Prosessor


BankAxept Services og Prosessor har ansvaret for prosessering, fellestjenester samt ikke regulerte tjenester.

Organisasjonskart