Hopp til hovedinnhold

Informasjon om betalingsvalg

I denne artikkelen informerer vi om hvilke rettigheter butikken og kortholder har når det skal gjennomføres betalinger med såkalte kombinerte betalingskort.

Hva er et kombinert betalingskort?

De fleste bankkort som bankene utsteder til sine kunder, er kombinerte kort. Et kombinert betalingskort er et kort som er knyttet til to ulike betalingsnettverk, for eksempel Visa og BankAxept. Det betyr at betalinger kan gjennomføres i forskjellige betalingsnettverk, med ett og samme betalingskort.

BankAxept er et nasjonalt betalingsnettverk for bruk kun i Norge. Betales det med et kombinert BankAxept/Visa-kort i utlandet, er det alltid Visa-delen av kortet som benyttes, siden BankAxept ikke er tilgjengelig for utenlandske butikker.

Butikken betaler for korttransaksjoner

Butikker som aksepterer kortbetalinger, må betale avgifter til sin kortinnløser. Kortinnløser kan være en bank eller et betalingsforetak, og er den som stiller garantier for gjennomføringen av betalingen samt gir oppgjør for kortbetalingene til butikken.

Den samlede prisen butikken betaler for en korttransaksjon varierer og er blant annet avhengig av hvilket betalingsnettverk kunden velger å betale med. Normalt er BankAxept det rimeligste alternativet for butikken.

Butikken kan ha automatisk prioritering av betalingsnettverk, ….

EU-regler, som også er implementert i norsk lov [1], gir butikken en rett til å velge hvilket betalingsnettverk de ønsker å prioritere når kunden betaler med et kombinert kort. Normalt vil butikken foretrekke det rimeligste alternativet, og prioriteringen skjer ved at betalingsterminalen automatisk velger butikkens foretrukne betalingsnettverk.

… men kortholder har rett til å overstyre butikkens valg

Den enkelte kortholder har rett til å overstyre butikkens valg av betalingsnettverk, og dermed selv velge hvilket betalingsnettverk hen foretrekker å betale med på sitt kombinert kort. Fremgangsmåten for kortholders overstyring av butikkens valg, kan variere mellom ulike terminalløsninger.

«Gul knapp» er den vanligste måten å overstyre på

Bits AS, som er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap, har anbefalt [2] bruk av ‘gul knapp’ på betalingsterminalen hvis kortholder ønsker å overstyre butikkens valg av foretrukket betalingsnettverk. Formålet med en slik anbefaling er å sikre mest mulig lik brukeropplevelse for kortholdere på tvers av ulike terminalløsninger.

Terminalløsningen skal tilrettelegge for slik overstyring. Alle terminalløsninger er dessverre ikke oppgradert til å utføre betalingsvalg når kortet tæppes (per april 2024). Det vil komme på plass etter hvert, og på disse terminalene må valg av betalingsnettverk inntil videre utføres ved å stikke inn kortet.

Når betalingsterminalen viser beløpet og er klar for kortet, starter kortholder prosessen med å velge betalingsnettverk ved å trykke på den gule knappen på terminalen. Dette må gjøres før kortet tæppes eller settes inn i terminalen. Når kortet er presentert, vil terminalen gi informasjon om hvilke betalingsnettverk som er tilgjengelig, for eksempel som tekst eller symboler for BankAxept, Visa og Mastercard. Kortholder kan nå velge hvilket betalingsnettverk på sitt kombinerte kort som hen ønsker å betale med, og sluttfører betalingen ved å følge instruksjonene på terminalen.

På terminaler med touchskjerm kan betalingsvalget skje på skjermen, ved en knapp eller der det står ‘Betalingsvalg’ eller liknende ordlyd.

Informasjon til kortholder om betalingsvalg

Butikken bør ha tilgjengelig informasjon til sine kunder om hvilket betalingsnettverk butikken har prioritert i betalingsterminalen, samt muligheten kunden har for å overstyre. Det kan for eksempel være oppslag i butikken og på butikkens nettsider.

Videre er det viktig at personalet i butikken er kjent med kundenes rett til betalingsvalg. Personalet bør være opplært til å kunne gi veiledning til kunder som gir utrykk for at de ønsker å overstyre butikkens valg av betalingsnettverk, selv om dette kan påføre butikken økte kostnader.

Terminalleverandørene har et ansvar for å informere butikkene (sine kunder) om rettighetene som henholdsvis butikken og kortholder har knyttet til betalingsvalg, og sikre at deres terminalløsninger støtter dette. Detaljert informasjon om hvordan slik overstyring kan utføres, bør fremgå av brukerveiledningen for terminalløsningen.

I kortavtalen som kortholder inngår med banken sin, er det også gitt informasjon om kortholders rett til betalingsvalg på kombinerte kort.


[1] Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv. som gjennomfører forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner, artikkel 8 punkt 6.

[2] Co-badging and choice of payment brand or payment application – Bits recommendation