Forskrift for kortordninger


Finansdepartementet fastsatte den 27. juni, 2016, «Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv». Den krever at både vi i BankAxept og dere som brukersteder må gjøre noen endringer.

I dag medfører den såkalte «prioriteringsregelen» at alle betalinger på kort med flere varemerker (for eksempel kombinerte kort med både BankAxept og Visa) automatisk gjennomføres som en BankAxept-transaksjon. Prioriteringen av BankAxept skjer i selve betalingsterminalen. Dette er ikke lengre mulig.

Forskriften åpner imidlertid for at brukerstedet kan gjøre et forvalg for et varemerke som prioritet i betalingsterminalen. En slik prioritet blir altså brukerstedets valg, og ikke en regel som kortordningen, typisk BankAxept bestemmer. Hvis brukerstedet velger BankAxept som foretrukket i betalingsterminalen, vil terminalen fortsatt prioritere BankAxept.

Ved at brukerstedet setter et varemerke som prioritert i betalingsterminalen vil det bli bedre flyt gjennom kassepunktet ved at kunden ikke trenger å velge varemerke han vil betale med ved hver enkelt betaling.

Kontakt terminaloperatøren deres for nærmere informasjon om hvordan en slik prioritering settes i betalingsterminalen.

Forskrift for kortordningen

Bits guidelines

Profilmanual

Designmanual

Kontaktinformasjon til terminalleverandører

  • Har du betalingsterminal fra Nets, ta kontakt på tlf: 08989 eller les på deres hjemmesider 
  • Har du betalingsterminal fra PayEx, ta kontakt på tlf: 22 03 60 04
  • Har du betalingsterminal fra Verifone, ta kontakt på tlf: 815 02 200