Hopp til hovedinnhold

Priser for BankAxept

Her er priser som gjelder fra 1. januar 2024. Alle priser er i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift.

1. Priser BankAxept

Priselement

Enhetspris

Transaksjonspris

kr 0,10 per transaksjon

Volumpris

0,06 % av omsetningsvolum

Brukerstedsabonnement

kr 150 per BAX-nummer per måned

Etableringsgebyr

kr 0

Maksimal pris for en transaksjon vil aldri overstige kr 5 uavhengig av kjøpsbeløp. Kontanttjenester regnes ikke som en del av omsetningsvolumet.

Transaksjonspris beregnes for hver enkelt transaksjon som er gjennomført i Mottakssystemet via fysisk terminal på Brukersted.

Rabatter beregnes ut fra totalt transaksjonsvolum per måned. Se punkt 2. Transaksjoner som ikke gjennomføres (for eksempel transaksjoner som avvises på grunn av manglende dekning på betalers konto) blir ikke belastet. Reverserte transaksjoner belastes.

Volumpris beregnes i prosent av kjøpsbeløp. Rabatter beregnes ut fra totalt omsetningsvolum i henhold til trinn rabattmodellen. Se punkt 2.

Brukerstedsabonnement faktureres per BAX-nummer per måned, og forutsetter at det er gjennomført transaksjoner den aktuelle måned.

2. Rabatter BankAxept

Det gis rabatt både basert på antall transaksjoner og omsetningsvolum per måned. Et brukersted som har transaksjonsvolum i tabellens nivå 2 eller 3 får rabatt fra første transaksjon i den aktuelle måneden. Tilsvarende gjelder for rabatt etter omsetningsbeløp.

Rabattmodell transaksjonsvolum

Trinn

Transaksjoner per måned

Pris

Nivå 1

0 – 100.000

kr 0,10

Nivå 2

100.001 – 6.000.000

kr 0,05

Nivå 3

6.000.001 og oppover

kr 0,03

Rabattmodell volumpris

Trinn

Omsetningsbeløp per måned

Pris

Nivå 1

0 – 50.000.000

0,06 %

Nivå 2

50.000.001 – 3.000.000.000

0,04 %

Nivå 3

3.000.000.001 og oppover

0,0275 %

Volumpris kan avvike på grunn av makspris på kroner 5 per transaksjon.

3. Fakturering BankAxept

Tjenesten faktureres månedlig. Faktura for BankAxept kan mottas via Autogiro eller EHF uten gebyr. For faktura tilsendt på papir påløper et gebyr på 100 kroner per faktura.

4. Vareretur BankAxept

Varereturtjenesten registreres per BAX-nummer, og abonnement faktureres for alle måneder uavhengig av om det gjennomføres vareretur-transaksjoner. Det gis volumrabatt avhengig av antall BAX-nummer med Vareretur.

Priselement

Enhetspris

Abonnement prisnivå 1: 1–74 BAX-nummer

kr 95 per BAX-nummer per måned

Abonnement prisnivå 2: 75 eller flere BAX-nummer

kr 75 per BAX-nummer per måned

Transaksjonspris

kr 0,10 per transaksjon

BankAxept tar forbehold om feil i prislisten. Har du spørsmål, kontakt din kundekontakt i BankAxept eller send spørsmål her.