Hopp til hovedinnhold

BankAxept i digitale kanaler

I løpet av sommeren lanseres BankAxept i Apple Pay i ti banker. Det betyr at mange kunder kan betale med sitt BankAxept-kort med telefonen eller klokka - praktisk og sikkert.

Publisert: 23. mai 2024

BankAxept er stolt over å være en del av denne utviklingen. Med BankAxept i digitale lommebøker sikrer vi ikke bare fremtidens betalingsløsninger, men også at de forblir kostnadseffektive for både butikker og forbrukere.

Selv om betalingen utføres digitalt med Apple Pay, vil BankAxept fortsatt tilby lynraskt oppgjør, kontanttjenester i butikk og vareretur. Det jobbes også med å sikre at BankAxept reserveløsning vil fungere like smidig med Apple Pay som med fysisk kort.

BankAxept skal fortsette å være butikkens foretrukne betalingsnettverk, og forsette å være det rimeligste betalingsalternativet for butikker, uavhengig av hvordan forbrukere ønsker å betale.

BankAxept i Apple Pay lanseres i følgende banker:

 • Flekkefjord Sparebank (lansert)
 • Haugesund Sparebank (lansert)
 • Lillesands Sparebank (lansert)
 • Luster Sparebank (lansert)
 • Skudenes & Aakra Sparebank (lansert)
 • Spareskillingsbanken (lansert 22. mai)
 • Søgne og Greipstad Sparebank (lansert)
 • Voss Sparebank (lansert)
 • Sparebanken Sogn og Fjordane (lansert)
 • Sparebanken Vest (lanseres etter sommeren)

Les mer på bankenes sider om hvordan betaling med Apple Pay fungerer.

Forbrukerne betaler på nye måter

Stadig flere velger å betale med digitale lommebøker fra globale aktører. Disse lommebøkene benytter samme NFC-teknologi som brukes ved kontaktløs betaling med fysiske kort.

5. juni kom Norges Banks rapport Finansiell infrastruktur. Norges Bank fremhever i pressemeldingen at det er viktig at BankAxept blir tilgjengelig i digitale kanaler:

"Den finansielle infrastrukturen i Norge er sikker og effektiv. Driften er stabil, og betalinger kan gjennomføres raskt til lave samfunnsøkonomiske kostnader. Samtidig har økt bruk av internasjonale betalingskort ført til økte kostnader i betalingssystemet. Den norske kortbetalingsløsningen BankAxept har annonsert flere initiativer for å bli tilgjengelig for betaling via mobilen.

– Det er viktig at BankAxept blir tilgjengelig for mobilbetalinger. Det vil gjøre systemet mer kostnadseffektivt, sier Longva."

Norges Banks Memo, Kunderetta betalingsformidling 1/2024, ble også offentliggjort 5. juni. Her er to av hovedpunktene:

 • Dei fleste kortbetalingane vert gjorde på fysiske utsalsstader. Utsalsstader inkluderer mellom anna butikkar, restaurantar og offentleg kommunikasjon. Fysiske betalingskort vert nytta i dei aller fleste av desse betalingane, men talet på kortbetalingar gjennom mobiltelefonen aukar raskt. Den seinaste spørjeundersøkinga vår viste at 20 prosent av betalingane på fysiske utsalsstader vart gjorde med ulike løysingar for mobilbetaling.
 • Dei ulike kortsystema har ulike bruksområde. Ved netthandel og ved mobilbetalingar er det i første rekkje internasjonale kort som vert nytta. Den sterke veksten på desse områda har ført til at BankAxept-betalingar utgjer ein stadig mindre del av kortbetalingane. I 2023 utgjorde BankAxept-betalingane 53 prosent av kortbetalingane. I 2019, året før pandemiutbrotet, utgjorde BankAxept-betalingane 65 prosent av kortbetalingane.


  Les også nyhetsartikkel i BankShift om Apple Pay-lanseringen