Hopp til hovedinnhold

Om prisendringen

Forbrukerne betaler på nye måter

Stadig flere velger å betale med digitale lommebøker fra globale aktører som Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay m.fl. Disse lommebøkene benytter samme NFC-teknologi som brukes ved kontaktløs betaling med fysiske kort.

Betalinger med mobiltelefon økte fra 3 prosent av de samlede betalingene i butikk i 2017 til 16 prosent av betalingene i 2023. Tallene inkluderer betalinger mot fysiske betalingsterminaler og nettbaserte betalinger på utsalgssteder. Kontaktløse betalinger med mobil, klokke eller armbånd utgjorde 118 millioner betalinger i 2022. Veksten fra 2021 til 2022 var på 133 prosent (Norges Bank Memo 1/2023).

Som svar på denne trenden vil BankAxept i løpet av sommeren 2024 lansere BankAxept i Apple Pay. Det betyr at du enkelt kan ha ditt BankAxept-kort digitalt på telefonen din - praktisk og sikkert.

BankAxept er stolt over å være en del av denne utviklingen. Med BankAxept i digitale lommebøker sikrer vi ikke bare fremtidens betalingsløsninger, men også at de forblir kostnadseffektive for både butikker og forbrukere.

BankAxept skal fortsette å være butikkens foretrukne betalingsnettverk

Selv om betalingen utføres digitalt med Apple Pay, vil BankAxept fortsatt tilby lynraskt oppgjør, kontanttjenester i butikk og vareretur. Det jobbes også med å sikre at BankAxept reserveløsning vil fungere like smidig med Apple Pay som med fysisk kort.

Vi forsetter å være det rimeligste betalingsalternativet for butikker uavhengig av hvordan forbrukere ønsker å betale.

I løpet av sommeren lanseres BankAxept i Apple Pay med følgende banker:

 • Flekkefjord Sparebank
 • Haugesund Sparebank
 • Lillesands Sparebank
 • Luster Sparebank
 • Skudenes & Aakra Sparebank
 • Spareskillingsbanken
 • Søgne og Greipstad Sparebank
 • Voss Sparebank
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Vest (lanseres etter sommeren)

Consumers are paying in new ways

An increasing number of people choose to pay with digital wallets from global players like Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, and others. These wallets utilize the same NFC technology used for contactless payments with physical cards.

Mobile phone payments increased from 3 percent of total in-store payments in 2017 to 16 percent of payments in 2023. These figures include payments made at physical payment terminals and online payments at retail locations. Contactless payments via mobile phones, watches, or wristbands accounted for 118 million transactions in 2022. The growth from 2021 to 2022 was 133 percent (Norges Bank Memo 1/2023).

In response to this trend, BankAxept will launch BankAxept in Apple Pay during the summer of 2024. This means that you can easily have your BankAxept card digitally on your phone—convenient and secure.

BankAxept is proud to be part of this development. By integrating BankAxept into digital wallets, we ensure not only future payment solutions but also cost-effectiveness for both stores and consumers.

BankAxept will continue to be the preferred payment network for stores.
Even though payments are made digitally through Apple Pay, BankAxept will still offer lightning-fast settlements, in-store cash services, and product returns. Efforts are also underway to ensure that BankAxept’s backup solution works seamlessly with Apple Pay, just like physical cards.

We remain the most affordable payment option for stores, regardless of how consumers prefer to pay.

During the summer, BankAxept will launch in Apple Pay with the following banks:

 • Flekkefjord Sparebank
 • Haugesund Sparebank
 • Lillesands Sparebank
 • Luster Sparebank
 • Skudenes & Aakra Sparebank
 • Spareskillingsbanken
 • Søgne og Greipstad Sparebank
 • Voss Sparebank
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Sparebanken Vest (launching after the summer)