Hvem er BankAxept?

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge. Åtte av ti kortbetalinger i butikk utføres med et BankAxept-kort. BankAxept kan benyttes i fysisk handel og betalingen godkjennes i sanntid ved bruk av chip og kortholders personlige kode. Det gjennomføres alltid kontroller mot banken som har utstedt kortet bl.a. for å kontrollere om det er benyttet riktig kode og om det er dekning på kortholders konto. De fleste BankAxept utstedes som debet-kort, dvs. kjøpsbeløpet trekkes umiddelbart fra kortholders konto.

BankAxept har siden tilblivelsen tidlig på 1990-tallet vært eid og forvaltet av Finans Norge. For å møte utfordringene fra nye aktører og nye betalingsløsninger ble BankAxept AS etablert i april 2014. BankAxept AS skal på forretningsmessig grunnlag utvikle nye betalingsløsninger i nye kanaler. I dette ligger bl.a. utvikling av kontaktløs betaling på kort og mobil, nettbetalingsløsninger og straksbetalinger. BankAxept AS er eid av bankene.

BankAxept AS utvikler og forvalter betalingsprodukter for bankene under merkevaren BankAxept. 

Scheme og prosessor tjenester

Forskrift for formidlingsgebyr i kortordninger fastsatt av Finansdepartement 26.06.16 pålegger enheter som utfører korttransaksjoner og skille kortordninger (scheme) fra deres prosesseringstjenester.

BankAxept AS har skilt disse tjenestene for kortområdet og vår Code of Conduct hjelper oss internt til å forstå våre roller og vårt ansvar i forhold til pålagte myndighetsreguleringer uansett hvilket tjenesteområde vi jobber i.

Scheme

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge. Kortbetalinger med BankAxept-kort utføres på mer enn 100.000 brukersteder som foretrekker BankAxept som det enkleste, sikreste og billigste betalingsalternativet ved kortbetalinger.

BankAxept Schemes rolle er å sikre tilgang til og utvikle BankAxepts merkevare, tjenesteregler og tjenstestandarder. BankAxept scheme operer uavhengig av BankAxept prosesseringstjenester.

Kortprosessering

BankAxept prosesserings tjenester for kort er i sentrum av Norges betalingsinfrastruktur og tilbyr våre kunder et unik løsning i form av hastighet, sikkerhet og pris. Vår prosesseringstjeneste kan også vise til en enestående driftsstabilitet over flere år og dekker prosessering for utsteder, innløser og generering av kapitaltransaksjoner til NICS-avregning.

Ikke regulerte tjenester

BankAxept utvikler også forvalter en rekke tjenester som ikke er regulert av Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv., for eksempel Nettbetaling

BankAxept Services og Prosessor

BankAxept Services og Prosessor har ansvaret for prosessering, fellestjenester samt ikke regulerte tjenester.