Hvem er BankAxept?

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge. Ni av ti kortbetalinger i butikk utføres med et BankAxept-kort. BankAxept kan benyttes i fysisk handel og betalingen godkjennes i sanntid ved bruk av chip og kortholders personlige kode. Det gjennomføres alltid kontroller mot banken som har utstedt kortet bl.a. for å kontrollere om det er benyttet riktig kode og om det er dekning på kortholders konto. De fleste BankAxept utstedes som debet-kort, dvs. kjøpsbeløpet trekkes umiddelbart fra kortholders konto.

BankAxept har siden tilblivelsen tidlig på 1990-tallet vært eid og forvaltet av Finans Norge. For å møte utfordringene fra nye aktører og nye betalingsløsninger ble BankAxept AS etablert i april 2014. BankAxept AS skal på forretningsmessig grunnlag utvikle nye betalingsløsninger i nye kanaler. I dette ligger bl.a. utvikling av kontaktløs betaling på kort og mobil, nettbetalingsløsninger og straksbetalinger. BankAxept AS er eid av bankene.

BankAxept AS utvikler og forvalter betalingsprodukter for bankene under merkevaren BankAxept. 

Pressekontakt: 
Narve Hansen (CMO) - 40910091
Øyvind Apelland (CEO) - 90544586