Hopp til hovedinnhold

Personvern­erklæring

BankAxept produkter og tjenester driftes og forvaltes av selskapet BankID BankAxept AS (heretter «BIDBAX»).

Behandlingsansvar

BIDBAX er behandlingsansvarlig for de kundeopplysninger du gir fra deg som bedriftskunde med oss når du inngår «Vilkår for bruk av BankAxept (Brukerstedsvilkår)». Denne personvernerklæring er utarbeidet for dette formål.

For øvrige BankAxept produkter og tjenester opptrer BIDBAX som databehandler på vegne av bankene i Norge. Når du som privatperson betaler for en vare i butikk eller på nett med BankAxept er det din bank som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som behandles i forbindelse med den finansielle transaksjonen. BIDBAX har i den forbindelse en rolle som databehandler som utfører driftsoppgaver på vegne av bankene og har en særskilt databehandleravtale med bankene i Norge om denne behandling.

Ansvar for dine personopplysninger

Du skal alltid føle deg trygg når du gir personopplysningene dine til BIDBAX. Vi gjør alt vi kan for å verne dem, hindre at uvedkommende kan få tilgang til dem, påse at de er riktige, bare behandles for de formål opplysningene har blitt samlet inn for, og slettes når de ikke lenger trenger å lagres med hensyn til formålet, av sikkerhetsgrunner eller ifølge annen lov.

Hvilke opplysninger behandles?

Personopplysninger som behandles hos BIDBAX er navn på brukersted og navn på brukerstedseier, adresse, e-postadresse, telefonnummer, BankID identifisering og fødselsdato i særskilte tilfeller. I tillegg registreres hvilket produkt/tjeneste som avtalen gjelder, transaksjonsopplysninger for brukersted (ikke PCI-kortdata), samt informasjon om kommunikasjon med hensyn til avtalen.

Foruten å samle inn personopplysninger fra deg kan BIDBAX samle inn opplysninger fra andre, eksempelvis fra bank, adresseregister og Brønnøysund.

Formål med behandlingen

Personopplysningene brukes for kundeadministrasjon og leveranse av våre tjenester, markedsføring av våre produkter og tjenester, tilby deg rett type teneste, og for visse typer statistikk, evaluering og kvalitetssikringsarbeid. BIDBAX benytter også opplysninger for å optimalisere løsninger for våre bedriftskunder, tilgjengeliggjøre statistikk og utvikle nye tjenester.

Grunnlag for behandling

Behandlingen av personopplysningene dine i BIDBAX skjer med grunnlag i « Vilkår for bruk av BankAxept (Brukerstedsvilkår)» med deg som kunde, krav til identifisering av kunde ifølge regelverket for hvitvasking, krav til dokumentasjon ifølge bokføringslovgivning og for å oppfylle sikkerhetskrav og eventuelle rettslige forpliktelser.

I visse tilfeller kan BIDBAX benytte seg av ditt samtykke som grunnlag for behandlingen. Dette fremgår i hvert tilfelle når du inngår avtale med oss. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

Bruk av underleverandører og utlevering til andre

Personopplysningene dine kan bli behandlet av en databehandler som behandler personopplysningene dine som underleverandør for BIDBAX. BIDBAX inngår alltid databehandleravtale med sine databehandlere, og eventuelle databehandlere vil bare behandle opplysningene i samsvar med personopplysningsloven, BIDBAX instruksjoner og for de formål som personopplysningene dine har blitt samlet inn.

Personopplysninger kan utleveres ut til myndigheter eller annen part hvis det er hjemmelsgrunnlag for det.

Lagring

BIDBAX vil lagre opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Deretter vil de bli lagret hvis det er nødvendig for å oppfylle visse lovkrav, eksempelvis bokføringsloven og lov om hvitvasking. Når den tiden har passert, vil personopplysningene dine bli slettet.

Personvernombud

BIDBAX har utpekt et personvernombud. Du kan alltid henvende deg til personvernombudet hvis du har spørsmål om BIDBAX behandling av dine personopplysninger som bedriftskunde. Personvernombudet når du enklest på personvern@bidbax.no

Rettigheter

Du har rett til kostnadsfritt å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg i BIDBAX’ virksomhet. Hvis du vil vite hvilke personopplysninger BIDBAX behandler om deg, skal du sende en anmodning om register utdrag til BIDBAX’ personvernombud på personvern@bidbax.no Hvis du mener at en opplysning om deg er feilaktig eller misvisende, bør du ta kontakt med

Dersom du mener at BIDBAX ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Markedsføring

Hvis du ikke vil at opplysningene dine skal brukes for markedsføringsformål kan du lett avmelde deg i tilsendte elektroniske nyhetsbrev eller kontakte BIDBAX via e-post på bankaxept@bidbax.no

Annet

All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen. Denne teksten kan bli oppdatert. Siste versjon er alltid tilgjengelig på vår hjemmeside eller ved henvendelse til BIDBAX på personvern@bidbax.no

Med BIDBAX menes:

BankID BankAxept AS

Dronning Eufemias gate 11 0150 Oslo

Org.no. 927 611 929

email: bankaxept@bidbax.no