Hopp til hovedinnhold

Prosedyre for reserveløsning

Slik følger du reglene for bruk av reserveløsning.

1. Hensikten med denne kontrollprosedyren

Prosedyren beskriver kontroller Brukersted plikter å gjennomføre for at Innløser skal kunne utbetale avtalt kjøpsbeløp til Brukersted ved bruk av BankAxept reserveløsning. Prosedyren er en del av «Vilkår for bruk av BankAxept».

2. Når kan reserveløsningen benyttes?

Reserveløsning kan kun benyttes dersom Mottakssystemet (heretter Betalingsterminalen) ikke oppnår kontakt med Betalingssystemet, f.eks. ved teknisk svikt.

På Selvbetjente Betalingsterminaler kan reserveløsning kun benyttes dersom betjeningen tilkalles og er til stede ved bruk av reserveløsning slik at Brukersteds kontroller i henhold til denne prosedyren kan gjennomføres. Reserveløsning kan ikke benyttes på ubetjente Betalingsterminaler.

3. Brukersteds kontroller

Kontroller Brukersted skal utføre avhenger av om betalingen kan godkjennes med PIN-kode på Betalingsterminalen, jf. punkt 3.1 og punkt 4, eller om Betalingsterminalen krever at Betaler skal godkjenne betalingen ved å signere på Brukersteds kvitteringskopi som Betalingsterminalen skriver ut, jf. punkt 3.2 og punkt 4.

3.1 Betalingen godkjennes med PIN-kode

Betaler benytter sin PIN-kode og Betalingsterminalen vil kontrollere om PIN-koden er riktig.

3.2 Betalingen godkjennes med signatur- og legitimasjonskontroll

Betaler skal signere Brukersteds kvitteringskopi som Betalingsterminalen skriver ut og bekrefte egen identitet. Brukersted skal kontrollere følgende:

a.) Betalerens identitet mot gyldig legitimasjon f.eks. Bankkort med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kortellerpass.

b.) At underskriften på Brukersteds kvitteringskopi stemmer overens med underskrift på legitimasjonen.

c.) Brukersteds kvitteringskopi påføres legitimasjonenes referanse.

Legitimasjon

Referanse

Bankkort med bilde

kontrollnr (kombinasjon av bokstaver og tall)

Førerkort

førerkortnr (11 siffer, punkt 5 på førerkortet)

Nasjonalt ID-kort

dokumentnr (kombinasjon av bokstaver og tall)

Pass

passnr (kombinasjon av bokstaver og tall eller 8 siffer)

Betalingskortets utløpsdato og CVC-kode skal aldri nedtegnes på kvitteringskopien eller andre steder.

d.) At kontonummeret (11 siffer) på betalingskortet stemmer med kontonummer på kvitteringskopien. Hvis betalingskortets bakside ikke inneholder 'Bankkort med bilde' skal navnet på betalingskortet sjekkes mot navn på separat legitimasjon.

Hvis kontroller som angitt i punkt a) til d) ikke kan gjennomføres eller feiler så skal betalingen reverseres.

4. Beløpsgrenser og ekstra kontroll

Overskrider kjøpsbeløpet 2500 kroner kan reserveløsningen bare benyttes dersom Brukersted har fått godkjent (autorisert) transaksjonen. Følg instruksjonen på Betalingsterminalen og ring 24 174391 for autorisasjon. Oppgitt autorisasjonskode på føres Brukersteds kvitteringskopi eller tastes inn på terminalen. Det kan være satt en samlet øvre beløpsgrense for reserveløsningen. Brukerstedets omgåelse av beløpsgrenser og ekstra kontroll er ikke tillatt.

5. Innsending og oppbevaring

Brukersted skal sende reserveløsnings transaksjoner til Innløser senest to uker etter at de er gjennomført. Dersom Betalingsterminalen på grunn av permanent funksjonsfeil ikke sender inn reserveløsnings transaksjonen automatisk, skal Brukersted sende Brukersteds kvitteringskopi til Innløser.

Brukersteds kvitteringskopi er å anse som et verdipapir og Brukersted skal oppbevare og kunne gjenfinne disse i minimum 12 måneder. Kvitteringskopien skal oppbevares slik at kun autorisert personale har adgang til den.