Enkelt betalt, rett fra konto

Se video om BankAxept

Du må inngå avtale om bruk av BankAxept for å kunne ta betalt med BankAxept.

 

Raskere betaling med tæpping av BankAxept-kortet


Man kan alltid tæppe med kortet, men for beløp over 500 kroner må man taste PIN-kode. Ved jevne mellomrom vil man i tillegg bli bedt om å taste PIN-kode av sikkerhetsmessige grunner. Kjøpet skjer i det kortet berører betalingsterminalen og et «biip» bekrefter at betalingen er godkjent. Ved tæpping av kortet benytter man en egen overføringsteknologi kalt NFC (Near Field Communication), som kommuniserer trådløst mellom kortet og betalingsterminalen ved hjelp av radiosignaler.

 

 

Betal uten PIN-kode for beløp under 500 kroner
Raskere betaling
NFC teknologi sikrer trygg betaling

Krav fra BankAxept vedr. aktivering av BankAxept kontaktløs funksjonalitet på terminaler

Dersom en terminal aksepterer BankAxept og kontaktløs betaling for et annet varemerke, skal terminalen også akseptere BankAxept kontaktløs betaling. Dette kravet trådte i kraft fra 1. januar 2017.  Les mer om aktivering av et brukersted her.

Forskrift for kortordninger

Finansdepartementet fastsatte den 27. juni, 2016, «Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv». Den krever at både vi i BankAxept og dere som brukersteder må gjøre noen endringer.

BankAxept tar seg betalt i form av månedsabonnement og transaksjonspriser for hovedtjenestene.