Hjelp og kontaktinformasjon:

BankAxept

 1. Hvem eier BankAxept?
  BankAxept er eid av norske banker.
 2. Hvor mange bankkort med BankAxept finnes det i Norge?
  Det er ca. 8,5 millioner bankkort med BankAxept i Norge.
 3. Hvordan får jeg kontaktløs betaling på min betalingsterminal?
  Alle leverandører av betalingsterminaler tilbyr betalingsterminal som støtter kontaktløs betaling med BankAxept. Er du i tvil om din terminal støtter kontaktløs betaling anbefaler vi at du kontakter din leverandør av betalingsterminal.
 4. Hvilke åpningstider har BankAxept?
  man - fre kl 08 - 16
 5. Hvor mange brukersteder aksepterer BankAxept kort for betaling i Norge?
  Det er ca 115 000 salgssteder som aksepterer BankAxept.
Vis flere spørsmål

BankAxept avtale

 1. Jeg har en utenlandsk registrert bedrift. Hvordan betaler jeg moms?
  Bedriften innberetter moms til sitt lands myndigheter. For mer informasjon kan du ta kontakt med myndigheter i landet bedriften er registrert i.
 2. Skal jeg benytte personlig BankID ved avtaleinngåelse?
  Ja, daglig leder eller den som har fullmakt til å signere avtaler på vegne av firmaet skal benytte sin personlige BankID ved avtaleinngåelse. 
 3. Hva skjer hvis jeg ikke aksepterer ny avtale med BankAxept?
  Alle brukersteder som ønsker å akseptere BankAxept på terminalen fra 1 apil 2018 må inngå tjenesteavtale med BankAxept, i tillegg til innløsningsavtale med banken. Dersom dere ikke ønsker videre avtale med BankAxept fra 1 April 2018 må dere si opp innløsningavtalen deres med banken.  De brukersteder som ikke aksepterer avtalen innen 1 april 2018 vil bli automatisk registrert med tjenesteavtale hos BankAxept. De som blir automatisk registrert vil få tilsendt en gebyrbelagt papirfaktura ved første fakturering i mai 2018.  Fakturametode kan endres på Min Side.  Ta kontakt her for å få tilsendt en registreringsmail for å få tilgang til Min Side.
 4. Hvorfor må jeg inngå avtale direkte med BankAxept?
  Alle brukersteder må etablere en avtale med BankAxept om formidling av betaling. En direkte avtale med BankAxept er nødvendig for at bedriften fortsatt skal kunne benytte seg av BankAxepts tjenester i fremtiden. Du må i tillegg fortsatt ha en innløsningsavtale med din bedrifts bank.
 5. Hvordan får jeg aktivert BankAxept på terminalen min?
  Vennligst kontakt din bank for å inngå en innløser avtale. Når denne avtalen er registrert og aktivert vil du kunne ta imort BankAxept på terminalen din. Du vil også motta en registreringslink fra BankAxept for aktivering av tjenesteavtalen
Vis flere spørsmål

Betalingsterminal

 1. Hva er et BAX-nummer?
  Et BAX-nummer er et sekssiffret brukerstedsnummer som er knyttet til din betalingsterminal.
 2. Hvor finner jeg mitt BAX-nummer?
  BAX-nummeret er det samme som ditt brukerstedsnummer. Bax-nummeret finner du på din terminalkvittering eller avstemmingskvittering.
 3. Jeg har problemer med betalingsterminalen, hvem kontakter jeg?
  Ta kontakt med din leverandør av betalingsterminal. Navn og telefonnummer til din leverandør skal stå på terminalen.
 4. Hvor kan jeg bestille betalingsterminal?
  BankAxept leverer ikke betalingsterminaler. Det finnes flere leverandører i Norge som du kan kontakte.
 5. Hvor kan jeg bestille terminalruller til min terminal?
  Vennligst ta kontakt med din terminalleverandør for bestilling av rekvisita.
Vis flere spørsmål

Faktura og betaling

 1. Jeg betalte faktura etter forfallsdato og nå har jeg fått betalingspåminnelse?
  Du kan se bort fra betalingspåminnelsen.
 2. Hvilke gebyr påløper dersom jeg ikke betaler fakturaen?
  Ved inkassovarsel påløper et innfordringsgebyr på opptil kr 380,-. Dersom du ikke betaler etter inkassovarsel påløper i tillegg et inkassosalær etter gjeldende satser.  Hvis du fremdeles ikke betaler vil muligheten for å akseptere BankAxept i terminalen sperres. Gjenåpning av BankAxept avtalen koster 990,-.
 3. Hvordan kan vi få en samlet tilgang for alle butikker i vår kjede i «Min side»?
  Denne funksjonaliteten finnes for øyeblikket ikke, men dette vil bli en mulighet etterhvert.
 4. Kan jeg inngå en nedbetalingsavtale med dere?
  For behandling av forespørsel om nedbetalingsavtale, ta kontakt på her.
 5. Kan jeg utsette betaling av faktura?
  For å be om utsatt betalingsfrist på faktura, vennligst ta kontakt her.
Vis flere spørsmål

Inkasso

 1. Hvorfor har jeg fått inkassovarsel?
  Dersom ikke fakturaen betales innen fristen, sendes det ut et inkassovarsel med et purregebyr. Blir heller ikke dette betalt innen fristen vil fakturaen bli sendt over til inkasso og din terminal kan bli stengt og avtalen sagt opp.
 2. Hva skjer når fakturaen er sendt til inkasso?
  Opprettelse av inkassosak kan medføre sperring og oppsigelse av ditt kundeforhold med BankAxept. Du vil få tilsendt varsel om dette. Ved registrert betaling av opprinnelig krav og påfølgende gebyrer, kan tjenesten gjenåpnes.
 3. Hvorfor får jeg inkassovarsel når faktura allerede er betalt?
  Fakturaen var ikke registrert betalt når inkassovarselet ble produsert. Dersom innbetaling har skjedd nylig, kan innbetaling og varsel ha krysset hverandre. Er du usikker, ta kontakt på her

Kortbetaling og oppgjør

 1. Hvem kontakter jeg dersom jeg har problemer med å avstemme terminalen?
  Vennligst kontakt din terminalleverandør
 2. Er det korrekt at jeg må ha en avtale med banken, terminalleverandøren, internasjonale kort og i tillegg BankAxept?
  Ja, det stemmer at du må ha avtale med følgende parter: Terminalleverandør for terminal. Banken for innløsningsavtale for BankAxept. BankAxept for å kunne motta bankkort med BankAxept.  Innløser for Internasjonale kort for å kunne godta korttyper som Visa, MasterCard, Diners etc.
 3. Hvem kan jeg kontakte ved spørsmål om transaksjoner?
  Kontakt Nets på telefon 08989. 
 4. Hvem utbetaler oppgjøret for BankAxept transaksjoner?
  Oppgjøret for BankAxept transaksjoner utbetales fra bedriftens innløser bank.
 5. Jeg mottar faste månedlige spesialrapporter på omsetning. Vil jeg fortsatt få dette?
  Dette vil fortsette som normalt forutsatt at dette er avtalt med banken.
Vis flere spørsmål

Markedsmateriell

 1. Hvor kan jeg bestille merking av mitt brukersted?
  Markedsmateriell kan bestilles ved å gå inn på http://bankaxept.no/merking-av-brukersted/  

Min side

 1. Hva er BankID?
  BankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett. Du må bruke din personlige BankID til å akseptere din BankAxept avtale. Du kan benytte BankID på mobil eller BankID med kodebrikke.
 2. Hva er «Min side»?
  \"Min side\" gir oversikt over bedriftens avtaleforhold. På siden kan dere endre kontaktopplysninger. Du kan logge inn på \"Min side\" ved å velge \"Logg inn - Min side\" oppe til høyre.
 3. Hvordan får jeg tilgang til Min Side?
  Den som har signert avtalen på vegne av firmaet har tilgang til Min Side og kan legge deg til som bruker. 
 4. Hvordan endrer jeg Autogiro-konto?
  Du kan endre Autogiro-konto i registreringsprosessen eller ved å logge inn på «Min side». 
 5. Hvordan endrer jeg kundeinformasjon?
  E-post, fakturaadresse og telefonnummer kan endres ved registrering. Dette kan også endres på \"Min side\" i etterkant.
Vis flere spørsmål

Priser

 1. Hvor finner vi prislisten til BankAxept?
  Våre  priser finner du her; prisoversikt
 2. Hva koster det å ha avtale med BankAxept?
  Våre priser finner du her; prisoversikt. Innløsningsavtalen med banken har egne priser.
 3. Hva koster et BankAxept abonnement per måned?
  Brukerstedsabonnement faktureres pr. BAX-nummer og forutsetter at det går transaksjoner på det aktuelle BAX-nummer den aktuelle måned. Det vil si at abonnementet faktureres ikke for de måneder det ikke har vært brukt. Priser finner du her; prisoversikt.