15. desember 2020

Månedsrapport korthandel – november 2020


Markant reduksjon i antall kortbetalinger

10.12.2020
Last ned hele rapporten

Etter en sommer med rekordhøye vekstrater i omsetning med betalingskort flater veksten ut i november, hvor det samlede forbruket med betalingskort var på høyde med fjorårets. En merkbar tilbakegang i antall kortbetalinger vitner imidlertid om at vi handler sjeldnere – men altså legger flere eller dyrere varer i kurven.

Det har både i sommer og utover høsten vært god aktivitet å spore blant norske forbrukere, forteller Søren Winge, pressesjef hos Nets, som opplyser at sommerens markante vekst i forbruk med betalingskort fortsatte inn i september og oktober, hvor det samlede volumet med betalingskort var omtrent 10 prosent høyere enn i fjor. I november så vi imidlertid en markant nedgang i antall transaksjoner, noe som fikk omsetningsveksten til å avta.

– Sommeren bød på markante økninger i nordmenns kortforbruk, og man kunne tydelig se at det ble feriert innenfor landets grenser i år. Veksten avtok imidlertid ikke i høstens to første måneder, hvor vi så en økning i den samlede kortomsetningen på omtrent 10 prosent.

– I november så vi markant nedgang i antall transaksjoner med kort, noe som forsterkes av at det var færre reelle handelsdager sammenlignet med samme måned i fjor. Men til tross for den markante reduksjonen i antall transaksjoner, ser vi likevel en beskjeden vekst i forbruk med betalingskort, noe som vitner om at vi fortsatt handler sjeldnere enn før covid-19, og at vi altså legger flere eller dyrere varer i kurven.

I alt ble det i november 2020 foretatt 160 millioner korttransaksjoner i Norge, noe som er 12,4 % færre enn samme måned i fjor. Samtidig var det samlede forbruket med betalingskort på NOK 60,6 milliarder, noe som tilsvarer en vekst på 0,5 prosent sammenlignet med i fjor.  

Pandemien har innvirkning på betalingsvaner
Årsaken til nedgangen i forbruket skal ifølge Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps, være forbundet med de mange koronarestriksjonene som er innført i løpet av høsten, spesielt i storbyene. Hun minner også om at selv om forbruket med betalingskort er på nivå med fjorårets, er detaljhandelens samlede omsetning sannsynligvis lavere enn i fjor, siden bruken av kontanter har vært nedadgående i forbindelse med pandemien.
– Vi har siden nedstengingen sett at forbrukerne har endret betalingsvaner, og at de digitale og spesielt de kontaktløse betalingsformene vinner terreng.

I desember i fjor foregikk omtrent hver fjerde korttransaksjon kontaktløst, og i dag utgjør de mer enn 78 prosent av korttransaksjonene.
– Til tross for at den samlede omsetningen med betalingskort er på nivå med november i fjor, må vi anta at detaljhandelens samlede omsetning er redusert, ettersom mange detaljaktører opplyser at de mottar færre kontanter. Vi ser dermed at restriksjonene har innvirkning på vår handelsaktivitet. 
– Kontantandelen i Norge er nå rekordlav, og er på kun 4 prosent. Gjennom Kontanttjenester i butikk, som også leveres av BankAxept, ser vi at det er langt høyere innskudd enn uttak. Det er rett og slett ikke så mange som bruker kontanter nå, sier Hanne Kjærnes.

Oppgjøret for total kortbruk inkluderer kjøp med BankAxept og internasjonale kort i Norge, herunder elektroniske gavekort brukt i norske betalingsterminaler. Også handel på nett eller via mobiltelefon, for en del norske nettbutikker, er inkludert i tallmaterialet.
Info
• I mars ble det foretatt 130,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor, og samtidig falt kortomsetningen med 14,4 prosent sammenlignet med 2019.
• I april ble det foretatt 127,2 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor, og samtidig falt kortomsetningen med 8,5 prosent sammenlignet med 2019.
• I mai ble det foretatt 159,6 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 12,1 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 1,7 prosent sammenlignet med 2019.
• I juni ble det foretatt 187,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en framgang på 1 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 10,6 prosent sammenlignet med 2019.
• I juli ble det foretatt 195,8 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en framgang på 6,7% prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 16,6 prosent sammenlignet med 2019.
• I august ble det foretatt 185,2 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 3,7% prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 2,8 prosent sammenlignet med 2019.
• I september ble det foretatt 171,9 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 0,7% prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 10 prosent sammenlignet med 2019.
• I oktober ble det foretatt 177,5 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en framgang på 1,4 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 9,4 prosent sammenlignet med 2019.