16. mai 2022

Kortbetalingsproblemer 16. mai


(Oppdatert 26.05) Det var problemer med kortbetalinger via Nets den 16. mai. Reserveløsning for kortbetetaling (offline) skal fungere så fremt butikkene ikke har skrudd dette av. 

Kortbetaling i Norge i fysisk butikk med BankAxept er vanligvis alltid tilgjengelig, både på grunn av meget stabil drift hos Nets og bruk av Reserveløsning i butikk. Problemene 16. mai oppstod etter en nettverksendring hos Nets knyttet til transaksjonsmottaket for kortbetalinger. Dette medførte at Nets ikke kunne prosessere betalinger med norske og internasjonale kort mellom kl. 12.02 og 13.39. Feilen rammet kun betalinger for butikker med fast linje til Nets. 30 prosent av betalingene med BankAxept skjer via internett-forbindelse og betalingene i disse butikkene var dermed uberørt. 

Nets har tatt hendelsen på største alvor og sørget for bedre rutiner for endringer og varsling.

Betaling skal kunne skje med reserveløsning når det er problemer med tjenesten eller nettverket. 80 prosent av offline-betalingene gikk derfor bra denne dagen, og totalt var det 14 prosent av BankAxept-betalingene som ble avvist under hendelsen.

Dessverre ble det avdekket en feil hos en av terminalleverandørene som medførte at reserveløsning ikke ble aktivert hos noen butikker. Terminalleverandøren har identifisert problemet og i løpet av kort tid vil reserveløsningen være på plass for alle kundene slik at lignende problemer ikke oppstår igjen.